Informacje

Polski Związek Niewidomych
Okręg Pomorski

 

ul. Jesionowa 10, 80-261 Gdańsk

tel./fax: (58) 341 26 83      |      Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia placówki

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8:00 - 15:00

wtorek: 8:00 - 18:00

NIP 957-08-23-766      |      REGON 192667695      |      KRS: 0000099691

NUMER KONTA: 96 1160 2202 0000 0000 2787 7555 Bank Millennium S.A.


Prosimy, przekaż nam swój 1 % podatku,
w polu Numer KRS wpisz 0000099691.

W biurze Okręgu (ul. Jesionowa 10, Gdańsk) oraz biurach Kół Powiatowych udzielamy bezpłatnej pomocy w rozliczaniu PITów.


RODO

Klauzula Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest:

Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski, 80 261 Gdańsk, ul. Jesionowa 10,

Tel. 58 341 26 83;  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających z art. 6 i 9 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w szczególności:

a. W celu  realizacji zadań statutowych Polskiego Związku Niewidomych;

b. W celu wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez podmiot którego dane dotyczą;

c. W celu wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa;

d. Wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu prawidłowej realizacji celów statutowych niezbędne.

4. Dane osobowe będą pobierane bezpośrednio od członków Związku, ich rodziców lub opiekunów.

5. Dane osobowe będą przetwarzane:

a. przez czas niezbędny w związku z realizacją zadań statutowych PZN,

b. do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody.

6. Prawa osoby której dane są przetwarzane

Każdy czyje dane są przetwarzane ma prawo do:

a. żądania dostępu do swoich danych osobowych;

b. sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;

c. usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

e. cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych;

f. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679

- o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania.

7. Odbiorcą danych mogą być:

a. Instytucje z którymi podpisujemy umowy na realizację naszych zadań statutowych,     /PFRON, Urzędy Miast i Gmin, PCPR, MOPR, Urząd Marszałkowski/

b. Partnerzy współpracujący z Administratorem,  

c. Podwykonawcy wspierający wykonanie naszych celów statutowych;

8. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie w formie profilowania.

Gdańsk, 24.05.2018

 

 

 

Dodatkowe informacje