Konkurs stypendialny dla niewidomych i słabowidzących studentów

Fundacja "Praca dla Niewidomych" realizuje kolejną edycję konkursu stypendialnego pod nazwą "Warto się uczyć" polegającego na przyznawaniu i wypłacaniu stypendiów studentom i doktorantom z niepełnosprawnością wzroku.

Stypendia zostaną przyznane w wyniku przeprowadzenia konkursu wniosków złożonych przez zainteresowane osoby, a ich ocena będzie oparta na kryteriach zawartych w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu stypendialnego.

Spośród uczestników konkursu zostaną wyłonione 3 osoby, które otrzymają stypendium w wysokości 900 (słownie: dziewięćset) złotych brutto miesięcznie, wypłacane przez okres 9 miesięcy roku akademickiego 2020/2021.

W konkursie mogą wziąć udział osoby z całego kraju, które mają niepełnosprawność wzroku, zaliczone zostały do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, kształcą się na studiach jednolitych lub studiach I, II, III stopnia oraz dostarczą do Fundacji wymagane dokumenty do 15 października 2021 roku.

Więcej informacji na stronie: http://www.fpdn.org.pl/konkurs-stypendialny-dla-niewidomych-lub-slabowidzacych-studentow---edycja-20212022.html

Kurs języka angielskiego i hiszpańskiego

Fundacja Strefa Innowacji zaprasza wszystkie chętne osoby do udziału w  drugiej edycji projektu językowego Młodzi Sprawni Językowo. Projekt obejmuje kurs jeżyka angielskiego lub hiszpańskiego oraz warsztaty rozwojowe. Projekt skierowany jest do osób z dysfunkcją wzroku w wieku 14-45 lat z małych miejscowości z całej Polski. 

Po więcej informacji zapraszamy na stronę projektu: 

https://www.sprawnijezykowo.strefai.org.pl/

Ekspertyza wykonywana na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury

Szanowni Państwo,

W związku z realizacja badania wykonywanego na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury, w ramach projektu: Ekspertyza w odniesieniu do Działania 6. Programu Dostępności Plus – Dostępny transport zbiorowy w zakresie następujących pojazdów: autobusy miejskie z uwzględnieniem trolejbusów, autobusy użytkowane w komunikacji międzymiastowej (wykonujące regularny przewóz osób), tramwaje, zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość umieszczenia zaproszenia wraz z linkiem do ankiety na Państwa stronie internetowej.

Chcielibyśmy dotrzeć do jak największej liczby użytkowników pojazdów, aby poznać ich opinie i potrzeby, w celu wypracowania rekomendacji związanych m.in. z zapewnieniem technicznej dostępności wszystkich kupowanych środków transportu. W szczególności zależy nam na poznaniu opinii i wskazania potrzeb przez osoby z niepełnosprawnościami.

Ankieta dla użytkowników dostępna jest pod linkiem:

https://eu-consult.info.pl/2/index.php/72277?newtest=Y&lang=pl

i tzw. „kliknięcie” w link (lub skopiowanie linku do przeglądarki internetowej), przeniesie użytkowników pojazdów do ankiety internetowej.

Oczywiście wszystkie odpowiedzi zostaną przedstawione w formie zbiorczej.

Liczymy na przychylność, ponieważ Państwa wsparcie jest nieodzownym warunkiem powodzenia projektu i przydatności płynących z niego wyników.

Samodzielność przez naukę 2021

Serdecznie zapraszamy
do wzięcia udziału w projekcie
„Samodzielność przez naukę”
dofinansowanego ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
Umowa nr ZZO/000336/11/D z dnia 01.06.2020 r. aneks z dnia 05.05.2021
Termin realizacji zadania 01.04.2021 - 31.03.2022

Głównym celem naszego projektu jest nabycie po utracie wzroku nowych umiejętności osobistych i społecznych pozwalających na uzyskanie przez osobę z dysfunkcją wzroku jak największej samodzielności.
Proponujemy następujące formy wsparcia:
1. Zajęcia z zakresu orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się z przewodnikiem i białą laską.
2. Zajęcia z zakresu czynności życia codziennego.
3. Terapia zajęciowa w ramach grup wsparcia.
4. Indywidualna pomoc psychologiczna.
5. Zajęcia  z zakresu obsługi komputera i innego sprzętu specjalistycznego.
6. Zajęcia dla osób chorych na cukrzycę.
7. Poradnictwo prawne. Porady udzielane będą w każdy 1 i 3 wtorek miesiąca.
8. Szkolenie grupowe wyjazdowe z zakresu nowych technologii.

Wyżej wymienione zajęcia, warsztaty i spotkania realizowane będą w naszej PLACÓWCE  w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Jesionowej 10 w sposób ciągły tzn. 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, przez okres 12 miesięcy, lub w naszych placówkach terenowych.

Na wszystkie w/w zajęcia można umawiać się osobiście lub telefonicznie – tel. nr 58 341 26 83

Prośba o udział w badaniu

Prośba o udział w badaniu dotyczącym świadczonych usług zdrowotnych dla dorosłych osób słabowidzących i niewidomych

Szanowni Państwo,
Dziękuję za zainteresowanie udziałem w badaniu.   
Udzielone przez Państwa odpowiedzi pozwolą mi uzyskać istotną wiedzę na temat świadczenia usług zdrowotnych dla dorosłych osób słabowidzących i niewidomych przez poradnie podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce, a w efekcie zaplanować działania podnoszące ich jakość.

Pragnę podkreślić, że badanie jest całkowicie anonimowe. Państwa odpowiedzi nie będą
w żaden sposób wiązane z Państwa danymi.  
Uczestnictwo w badaniu jest dobrowolne, a zgoda na udział może zostać w każdym momencie wycofana.

Ankieta do wypełnienia przez Internet jest dostępna pod adresem:
https://forms.gle/NU1JW2bpDQNT1ith9

Jeśli wygodniej Panu/Pani będzie udzielić odpowiedzi w trakcie rozmowy telefonicznej lub samodzielnie wypełniając kwestionariusz przesłany w dokumencie tekstowym (Word), proszę o kontakt telefoniczny,  sms, e-mail lub o podanie swojego numeru telefonu lub adresu e-mail, klikając w poniższy link: https://forms.gle/kSocgDzhBszHB9Wg7
Pod tym linkiem oraz na drugiej stronie tego ogłoszenia znajdują się również szczegółowe informacje dotyczące ochrony Państwa danych osobowych.  
Będę wdzięczna za przekazanie informacji o badaniu do kolejnych osób.
Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania lub jakiekolwiek wątpliwości, chętnie udzielę wyjaśnień.
Moje dane kontaktowe:
Katarzyna Binder-Olibrowska: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel. 662 585 476
Dziękuję za poświęcony czas! Mam nadzieję, że nasze wspólne zaangażowanie przyczyni się do poprawy jakości opieki zdrowotnej nad osobami z niepełnosprawnością wzroku
Katarzyna Binder-Olibrowska, doktorantka, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Informacja dla osób badanych telefonicznie lub poprzez e-mail:
Na podstawie art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Katarzyna Binder–Olibrowska, asystent w Zakładzie Rehabilitacji Psychospołecznej Katedry Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, adres i telefon: Łódź, ul. Lindleya 6, tel. 662 585 476
2.    Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) nawiązania z Państwem kontaktu w zakresie przeprowadzenia ankiet – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w zakresie danych podstawowych (imię i nazwisko, nr telefonu, adres e–mail),
b) przeprowadzenia samej ankiety dla celów naukowych – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w zakresie danych wrażliwych, w tym medycznych, z zastrzeżeniem, iż na etapie wykorzystania wyników badań z przeprowadzonych ankiet zostanie dokonana pełna anonimizacja danych, która uniemożliwi jakąkolwiek identyfikację osób badanych.
3.    Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora w związku z przeprowadzanymi ankietami.
4.    Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji celu tj. przeprowadzenia ankiety.
5.    Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do przenoszenia danych.
6.    Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy Państwo uznacie, że administrator przetwarza Państwa dane osobowe w sposób niezgodny z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
7.    W trakcie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
8.    Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwa realizacja celu przetwarzania oraz Państwa udział w badaniu.

Dodatkowe informacje