Centrum informacji i wsparcia - kontynuacja

 

 

Okręg Pomorski Polskiego Związku Niewidomych w Gdańsku informuje, że w okresie od 01.06.2020 r. do 31.12.2020 r. w swojej siedzibie w Gdańsku Wrzeszczu, przy ul. Jesionowej 10, prowadzi „Centrum informacji i wsparcia dla niewidomych i słabowidzących mieszkańców Gdańska” pt. „Chcemy widzieć i umieć kontynuacja”
Działalność Centrum dofinansowana jest ze środków PFRON przekazanych przez Miasto Gdańsk.
Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 -15:00, we wtorki do godziny 18:00, porady prawne udzielane są w drugi i ostatni wtorek m-ca od godz.15:00-17:00.
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do naszej siedziby.
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu 58 341-26-83

Formy pomocy centrum:
1. Dobór odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego, ułatwiającego funkcjonowanie, połączony z jego prezentacją, nauką obsługi oraz możliwością zakupu.
2. Korzystania z porad oraz możliwość uczestniczenia w zajęciach z zakresu czynności życia codziennego,
3. Korzystania ze spotkań w ramach grup wsparcia, dla osób z dysfunkcją wzroku ich członków rodzin oraz przewodników,
4. Korzystania z usług asystencko – lektorskich, komputera ze specjalistycznym oprogramowaniem z dostępem do Internetu, oraz zasobów utworzonej biblioteki książki mówionej,
5. Korzystania z szeroko rozumianego poradnictwa o przysługujących ulgach, uprawnieniach, orzecznictwie, szkoleniach, turnusach, dofinansowaniach różnych instytucji, edukacji dzieci, ośrodkach szkolno-wychowawczych, pomocach dydaktycznych  itp.
6. Poradnictwo prawne,
7. Udzielanie informacji i porad dotyczących pisma Brajla z możliwością jego nauki.

Samodzielność przez naukę

Serdecznie zapraszamy
do wzięcia udziału w projekcie
„Samodzielność przez naukę”
dofinansowanego ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
Umowa nr ZZO/000336/11/D z dnia 01.06.2020 r.
Termin realizacji zadania 01.05.2020 - 31.03.2021

Głównym celem naszego projektu jest nabycie po utracie wzroku nowych umiejętności osobistych i społecznych pozwalających na uzyskanie przez osobę z dysfunkcją wzroku jak największej samodzielności.
Proponujemy następujące formy wsparcia:
1. Zajęcia z zakresu orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się z przewodnikiem i białą laską.
2. Zajęcia z zakresu czynności życia codziennego.
3. Terapia zajęciowa w ramach grup wsparcia.
4. Indywidualna pomoc psychologiczna.
5. Zajęcia  z zakresu obsługi komputera i innego sprzętu specjalistycznego.
6. Zajęcia dla osób chorych na cukrzycę, które planujemy zorganizować w listopadzie i grudniu 2020 roku, oraz w styczniu, lutym i marcu 2021 roku.
7. Poradnictwo prawne. Porady udzielane będą w każdy 1 i 3 wtorek miesiąca.
8. Szkolenie grupowe wyjazdowe z zakresu nowych technologii.

Wyżej wymienione zajęcia, warsztaty i spotkania realizowane będą w naszej PLACÓWCE  w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Jesionowej 10 w sposób ciągły tzn. 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, przez okres 12 miesięcy, lub w naszych placówkach terenowych.

Na wszystkie w/w zajęcia można umawiać się osobiście lub telefonicznie – tel. nr 58 341 26 83

Bezpieczny Niewidomy

Okręg Pomorski Polskiego Związku Niewidomych w Gdańsku realizuje  projekt pod nazwą "Bezpieczny Niewidomy".

Projekt dofinansowany jest  ze środków Województwa Pomorskiego w  ramach podpisanej  umowy nr 15/PS/2020, zawartej w dniu 15.05.2020 na realizację zadania publicznego w trybie art. 15ZZM ustawy z dnia 2 marca 2020, o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych.
W ramach podpisanej umowy zakupiliśmy m.in. środki dezynfekujące, maseczki i rękawiczki jednorazowe.
Każde z naszych 18 kół powiatowych PZN otrzymało pakiet środków dezynfekujących oraz pakiet środków ochrony osobistej.
Nasza organizacja zajmuje się rehabilitacją osób niewidomych i słabowidzących. Osoby te z racji swojej niepełnosprawności częściej korzystają z poręczy, muszą dotknąć różnych przedmiotów i powierzchni, korzystać z pomocy innych osób. Dzięki zaopatrzeniu w środki dezynfekujące i ochronne nasi pracownicy, wolontariusze i członkowie będą czuli się bezpieczniej udzielając pomocy i korzystając z niej.
Środkami dezynfekującymi będą na bieżąco odkażane pomieszczenia, a osoby, które potrzebują porady czy innego rodzaju wsparcia będą czuły się bardziej bezpieczne w bezpośrednich kontaktach z innymi osobami. Planujemy także, w zależności od potrzeb, zaopatrzyć niektóre osoby niewidome i słabowidzące w maseczki czy rękawiczki jednorazowe.
Nasi członkowie oprócz niewidzenia często mają szereg chorób współistniejących, dlatego szczególnie narażone są na zakażenia. Wyposażenie pracowników, liderów i wolontariuszy jest tez niezbędne w takie środki ostrożności. Zwłaszcza podczas odwiedzin w domach, gdzie pomagają tym osobom w załatwieniu różnych spraw. Dla naszej organizacji wsparcie w postaci dofinansowania na tego typu zadania jest bardzo ważne, pozwoli na otwarcie naszych kół powiatowych . Do prawidłowej realizacji zadania został zatrudniony wolontariusz, który jest koordynatorem zadania.

Niewidomy z asystentem

Okręg Pomorski Polskiego Związku Niewidomych w Gdańsku
Realizuje projekt pod nazwą
„Niewidomy z asystentem”
dofinansowany ze środków
Funduszu Solidarnościowego 
Umowa nr W/MOPR/535/DOTACJE/48/ASYSTENT OSOBISTY OS. NIEPEŁNOSPRAWNEJ/4/2020 z dnia 01.04.2020 r.
Termin realizacji zadania 01.04.2020 - 31.12.2020

Głównym celem naszego projektu jest prowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej wzrokowo. Osoby objęte wsparciem będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystentów m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwianiu codziennych spraw urzędowych, dostępu do lekarzy, rehabilitacji czy aktywizacji zawodowej. Projekt ma także na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez np. w uczestnictwo w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, sportowych czy rodzinnych.
Planujemy świadczyć usługi asystenckie dla 25 osób niewidomych lub słabowidzących w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Osoby te muszą być mieszkańcami Gdańska. Planujemy, że każdy beneficjent otrzyma 30 godzin wsparcia w ciągu miesiąca. Wsparcie może być udzielane w każdy dzień tygodnia w godzinach 7.00 – 22.00.
Zadanie realizowane będzie w miejscu zamieszkania beneficjenta oraz w innych miejscach na terenie województwa pomorskiego, w zależności od potrzeb osoby niepełnosprawnej.
Umowę podpisaliśmy z Gminą Miasta Gdańsk.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w naszym projekcie.

Życzenia 2019

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz zbliżającego się Nowego Roku 2020
pragniemy złożyć Naszym Członkom, Przyjaciołom i Sympatykom
moc gorących życzeń, zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.

Życzy Zarząd i Pracownicy
Okręgu Pomorskiego
Polskiego Związku Niewidomych

Dodatkowe informacje