Centrum informacji i wsparcia - kontynuacja

 

 

Okręg Pomorski Polskiego Związku Niewidomych w Gdańsku informuje, że w okresie od 01.06.2020 r. do 31.12.2020 r. w swojej siedzibie w Gdańsku Wrzeszczu, przy ul. Jesionowej 10, prowadzi „Centrum informacji i wsparcia dla niewidomych i słabowidzących mieszkańców Gdańska” pt. „Chcemy widzieć i umieć kontynuacja”
Działalność Centrum dofinansowana jest ze środków Gminy Miasta Gdańska. Umowa Nr RWB-W/173/WRS/72/U-BIEŻ/2021 z dnia 07.01.2021 r.
Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku od godz. 8:00-15:00, we wtorki do godziny 18:00, porady prawne udzielane są w drugi i ostatni wtorek m-ca od godz.15:00-17:00.
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do naszej siedziby.
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu 58 341-26-83

Formy pomocy centrum:
1. Dobór odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego, ułatwiającego funkcjonowanie, połączony z jego prezentacją, nauką obsługi oraz możliwością zakupu.
2. Korzystania z porad oraz możliwość uczestniczenia w zajęciach z zakresu czynności życia codziennego,
3. Korzystania ze spotkań w ramach grup wsparcia, dla osób z dysfunkcją wzroku ich członków rodzin oraz przewodników,
4. Korzystania z usług asystencko – lektorskich, komputera ze specjalistycznym oprogramowaniem z dostępem do Internetu, oraz zasobów utworzonej biblioteki książki mówionej,
5. Korzystania z szeroko rozumianego poradnictwa o przysługujących ulgach, uprawnieniach, orzecznictwie, szkoleniach, turnusach, dofinansowaniach różnych instytucji, edukacji dzieci, ośrodkach szkolno-wychowawczych, pomocach dydaktycznych itp.
6. Poradnictwo prawne,
7. Udzielanie informacji i porad dotyczących pisma Brajla z możliwością jego nauki.

Dodatkowe informacje