Zmieniam siebie

Okręg Pomorski Polskiego Związku Niewidomych w Gdańsku, informuje o planowanych zajęciach grupowych wyjazdowych i indywidualnych w miejscu zamieszkania osób niewidomych w okresie od 01.08.2020-31.03.2021

Wszystkie zajęcia dofinansowane są ze środków PFRON, w ramach  konkursu nr 1/2019 „KIERUNEK AKTYWNOŚĆ.”
Umowa nr ZZO/000341/11/D z dnia 10.09.2020
pt. „Zmieniam siebie”

W bieżącym roku zostaną zorganizowane dwa szkolenie grupowe wyjazdowe, siedmiodniowe dla 70 osób z dysfunkcją wzroku. W szkoleniu udział wezmą beneficjenci z 4 województw, tj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego oraz zachodnio-pomorskiego. Z naszego województwa planujemy udział 42 osób. Natomiast z pozostałych województw pojedzie 28 beneficjentów.
Szkolenia odbędą się w dniach od 12-18 październik 2020r oraz 09-15 listopad 2020r  w  pensjonacie „Helena, Danuta, Gabriela” we Wdzydzach, (powiat Kościerzyna) w miejscowości położonej nad jeziorem Wdzydze i Gołuń, na pojezierzu kaszubskim gdzie dominują lasy i jeziora.
W pierwszej kolejności szkoleniem planujemy objąć osoby nowo ociemniałe i nowo przyjęte do PZN w ostatnich latach,  lub takie, które do tej pory nie uczestniczyły w tego typu szkoleniu.    
Na szkolenia grupowe do Wdzydz, planujemy wynajęcie autokaru na przewóz uczestników na zajęcia i ich powrót. Wyjazd na szkolenie nastąpi  spod siedziby okręgu pomorskiego PZN w Gdańsku Wrzeszczu ul. Jesionowa 10. Jest też możliwość indywidualnego dojazdu na szkolenie po wcześniejszym zgłoszeniu w biurze okręgu PZN Gdańsk.
Odpłatność za szkolenie grupowe wynosi 170 zł od osoby, kwotę tą prosimy wpłacić na Polski Związek Niewidomych okręg Pomorski ul. Jesionowa 10, 80-261 Gdańsk, konto nr 96116022020000000027877555, z dopiskiem odpłatność uczestników na szkolenie Wdzydze.
Program zajęć grupowych będzie obejmował:
- czynności życia codziennego,
- orientację przestrzenną i samodzielne poruszanie się z białą laską,
- wykłady z zakresu ulg i przywilejów, dotacji celowych,
- pokaz filmów instruktażowych z audiodeskrypcją,
- zajęcia z zakresu pisma punktowego,
- inne atrakcje, wycieczki piesze, zwiedzanie muzeum etnograficznego, itp.
Drugim realizowanym zadaniem będą zajęcia indywidualne w miejscu zamieszkania osób niewidomych. Zajęciami tymi zostanie objętych 10 osób. Zakres szkoleń obejmować będzie, orientację przestrzenną i samodzielne poruszanie się osób niewidomych z białą laską, czynności dnia codziennego oraz nauki pisma Brajla. Zajęcia  odbywać się będą od 01.08.2020-31.03.2021 r.
Przy zgłoszeniach na zajęcia prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej, (kliknij aby pobrać załącznik nr 1) którą należy przesłać do okręgu PZN w Gdańsku.
(zwrócić uwagę na ważność orzeczenia o niepełnosprawności). Osoby, które nie należą do OP PZN w Gdańsku, mają obowiązek dostarczyć ksero ważnego orzeczenia przed wyjazdem do organizatora.
Ważna informacja, w szkoleniach mogą uczestniczyć tylko osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności z ZOON i ZUS, nie mogą uczestniczyć osoby, które posiadają tylko orzeczenie z MSWiA, KRUS. Ponadto, nie są uczestnikami, absolwentami WTZ, ZAZ. Zgłaszane osoby nie mogą uczestniczyć w tym samym okresie w zajęciach o podobnym zakresie.
Osoby zainteresowane zajęciami,  prosimy o kontakt, z kołem powiatowym zgodnie z miejscem zamieszkania lub: Krystyna Dzióbek, tel. 724888821 oraz Hanna Mazur, tel. 724888827
Termin zgłoszeń na szkolenia upływa 30.09.2020r. decyduje kolejność zgłoszeń.

Z poważaniem,
Krystyna Dzióbek – dyrektor okręgu

Dodatkowe informacje