Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościam

Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski w ramach realizacji projektu „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” UMOWA nr UEB/000068/11/D z 27 października 2020r. dofinansowanego ze środków PFRON oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, zakupił środki ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami. Pracownicy zostali wyposażeni w maseczki, przyłbice, rękawiczki i inne środki dezynfekujące, niezbędne do bezpiecznej pracy z naszymi podopiecznymi.

 

Dodatkowe informacje