Kursy zawodowe dla osób z niepełnosprawnością

Szanowni Państwo, 

Pragniemy poinformować o możliwości kształcenia na bezpłatnych kwalifikacyjnych kursach zawodowych adresowanych do osób z niepełnosprawnościami. Od 2015 roku kształcimy osoby z niepełnosprawnościami w zawodach technik fotografii, grafiki, reklamy, procesów introligatorskich oraz technik prac biurowych - dla osób słabowidzących. Obecnie rozpoczęliśmy rekrutację  na rok szkolny 2022/2023. Kwalifikacyjne kursy zawodowe, są pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego. Dają możliwość przygotowania się w krótkim czasie do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji. Uczestnik kursu może realizować odrębnie wybraną kwalifikację, po ukończeniu której otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu.      

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku przystosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (posiadamy podjazdy, windy, parking). 

https://ckziu1.gda.pl/rekrutacja/rekrutacja-kkz-on 

https://ckziu1.gda.pl/oferta-edukacyjna/kwalifikacyjne-kursy-zawodowe-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia 

Zapraszam serdecznie do skorzystania z naszej oferty, a w razie potrzeby chętnie dopełnimy prezentacji. 

Z poważaniem 

Beata Lost

Kierownik Biura Warsztatowego i Szkoleń

CKZiU Nr 1 w Gdańsku

Al. Gen. J. Hallera 16/18

80-426 Gdańsk

tel. 537 248 388

Dodatkowe informacje