Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościam

Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski w ramach realizacji projektu „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” UMOWA nr UEB/000068/11/D z 27 października 2020r. dofinansowanego ze środków PFRON oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, zakupił środki ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami. Pracownicy zostali wyposażeni w maseczki, przyłbice, rękawiczki i inne środki dezynfekujące, niezbędne do bezpiecznej pracy z naszymi podopiecznymi.

 

DZIŚ JEST NASZE ŚWIĘTO

Przypadające 15 października Międzynarodowe Święto Białej Laski jest świętem wszystkich ludzi niewidomych i słabowidzących.
Z tej okazji Okręg Pomorski Polskiego Związku Niewidomych pragnie złożyć wszystkim Państwu najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, pogody ducha, dużo zdrowia oraz wytrwałości w dążeniu do pokonywaniu codziennych trudności.
Zarząd i pracownicy Okręgu Pomorskiego

UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT

Mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego, dotyczące  epidemii koronowirusa, Koło Polskiego Związku Niewidomych w Gdańsku z przykrością informuje o konieczności odwołania corocznego spotkania z okazji „Światowego Dnia Białej Laski.” Było nam  trudno podjąć taką decyzję, ale jesteśmy pewni, że spotkamy się w niedalekiej przyszłości.

Pozdrawiam serdecznie
Prezes oraz Zarząd kola PZN Gdańsk

Zmieniam siebie

Okręg Pomorski Polskiego Związku Niewidomych w Gdańsku, informuje o planowanych zajęciach grupowych wyjazdowych i indywidualnych w miejscu zamieszkania osób niewidomych w okresie od 01.08.2020-31.03.2021

Wszystkie zajęcia dofinansowane są ze środków PFRON, w ramach  konkursu nr 1/2019 „KIERUNEK AKTYWNOŚĆ.”
Umowa nr ZZO/000341/11/D z dnia 10.09.2020
pt. „Zmieniam siebie”

W bieżącym roku zostaną zorganizowane dwa szkolenie grupowe wyjazdowe, siedmiodniowe dla 70 osób z dysfunkcją wzroku. W szkoleniu udział wezmą beneficjenci z 4 województw, tj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego oraz zachodnio-pomorskiego. Z naszego województwa planujemy udział 42 osób. Natomiast z pozostałych województw pojedzie 28 beneficjentów.
Szkolenia odbędą się w dniach od 12-18 październik 2020r oraz 09-15 listopad 2020r  w  pensjonacie „Helena, Danuta, Gabriela” we Wdzydzach, (powiat Kościerzyna) w miejscowości położonej nad jeziorem Wdzydze i Gołuń, na pojezierzu kaszubskim gdzie dominują lasy i jeziora.
W pierwszej kolejności szkoleniem planujemy objąć osoby nowo ociemniałe i nowo przyjęte do PZN w ostatnich latach,  lub takie, które do tej pory nie uczestniczyły w tego typu szkoleniu.    
Na szkolenia grupowe do Wdzydz, planujemy wynajęcie autokaru na przewóz uczestników na zajęcia i ich powrót. Wyjazd na szkolenie nastąpi  spod siedziby okręgu pomorskiego PZN w Gdańsku Wrzeszczu ul. Jesionowa 10. Jest też możliwość indywidualnego dojazdu na szkolenie po wcześniejszym zgłoszeniu w biurze okręgu PZN Gdańsk.
Odpłatność za szkolenie grupowe wynosi 170 zł od osoby, kwotę tą prosimy wpłacić na Polski Związek Niewidomych okręg Pomorski ul. Jesionowa 10, 80-261 Gdańsk, konto nr 96116022020000000027877555, z dopiskiem odpłatność uczestników na szkolenie Wdzydze.
Program zajęć grupowych będzie obejmował:
- czynności życia codziennego,
- orientację przestrzenną i samodzielne poruszanie się z białą laską,
- wykłady z zakresu ulg i przywilejów, dotacji celowych,
- pokaz filmów instruktażowych z audiodeskrypcją,
- zajęcia z zakresu pisma punktowego,
- inne atrakcje, wycieczki piesze, zwiedzanie muzeum etnograficznego, itp.
Drugim realizowanym zadaniem będą zajęcia indywidualne w miejscu zamieszkania osób niewidomych. Zajęciami tymi zostanie objętych 10 osób. Zakres szkoleń obejmować będzie, orientację przestrzenną i samodzielne poruszanie się osób niewidomych z białą laską, czynności dnia codziennego oraz nauki pisma Brajla. Zajęcia  odbywać się będą od 01.08.2020-31.03.2021 r.
Przy zgłoszeniach na zajęcia prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej, (kliknij aby pobrać załącznik nr 1) którą należy przesłać do okręgu PZN w Gdańsku.
(zwrócić uwagę na ważność orzeczenia o niepełnosprawności). Osoby, które nie należą do OP PZN w Gdańsku, mają obowiązek dostarczyć ksero ważnego orzeczenia przed wyjazdem do organizatora.
Ważna informacja, w szkoleniach mogą uczestniczyć tylko osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności z ZOON i ZUS, nie mogą uczestniczyć osoby, które posiadają tylko orzeczenie z MSWiA, KRUS. Ponadto, nie są uczestnikami, absolwentami WTZ, ZAZ. Zgłaszane osoby nie mogą uczestniczyć w tym samym okresie w zajęciach o podobnym zakresie.
Osoby zainteresowane zajęciami,  prosimy o kontakt, z kołem powiatowym zgodnie z miejscem zamieszkania lub: Krystyna Dzióbek, tel. 724888821 oraz Hanna Mazur, tel. 724888827
Termin zgłoszeń na szkolenia upływa 30.09.2020r. decyduje kolejność zgłoszeń.

Z poważaniem,
Krystyna Dzióbek – dyrektor okręgu

Centrum informacji i wsparcia - kontynuacja

 

 

Okręg Pomorski Polskiego Związku Niewidomych w Gdańsku informuje, że w okresie od 01.06.2020 r. do 31.12.2020 r. w swojej siedzibie w Gdańsku Wrzeszczu, przy ul. Jesionowej 10, prowadzi „Centrum informacji i wsparcia dla niewidomych i słabowidzących mieszkańców Gdańska” pt. „Chcemy widzieć i umieć kontynuacja”
Działalność Centrum dofinansowana jest ze środków Gminy Miasta Gdańska. Umowa Nr RWB-W/173/WRS/72/U-BIEŻ/2021 z dnia 07.01.2021 r.
Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku od godz. 8:00-15:00, we wtorki do godziny 18:00, porady prawne udzielane są w drugi i ostatni wtorek m-ca od godz.15:00-17:00.
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do naszej siedziby.
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu 58 341-26-83

Formy pomocy centrum:
1. Dobór odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego, ułatwiającego funkcjonowanie, połączony z jego prezentacją, nauką obsługi oraz możliwością zakupu.
2. Korzystania z porad oraz możliwość uczestniczenia w zajęciach z zakresu czynności życia codziennego,
3. Korzystania ze spotkań w ramach grup wsparcia, dla osób z dysfunkcją wzroku ich członków rodzin oraz przewodników,
4. Korzystania z usług asystencko – lektorskich, komputera ze specjalistycznym oprogramowaniem z dostępem do Internetu, oraz zasobów utworzonej biblioteki książki mówionej,
5. Korzystania z szeroko rozumianego poradnictwa o przysługujących ulgach, uprawnieniach, orzecznictwie, szkoleniach, turnusach, dofinansowaniach różnych instytucji, edukacji dzieci, ośrodkach szkolno-wychowawczych, pomocach dydaktycznych itp.
6. Poradnictwo prawne,
7. Udzielanie informacji i porad dotyczących pisma Brajla z możliwością jego nauki.

Dodatkowe informacje