Jubileusz w Filharmonii

4. listopada w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 65-tej rocznicy powstania Polskiego Związku Niewidomych w naszym województwie. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli: Wojewoda pomorski Dariusz Drelich, Marszałek województwa Mieczysław Struk, Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz i Dyrektor PFRON Dariusz Majorek.

Swoją obecnością zaszczyciły nas władze rządowe, samorządowe, zarządu głównego PZN, przedstawiciele zaprzyjaźnionych organizacji i firm blisko z nami współpracujących (nasi drodzy sponsorzy), a także licznie uczestniczyli w tej imprezie nasi członkowie i ich przewodnicy.

W pierwszej części były podziękowania ww. i wręczenie drobnych upominków. Również zaproszeni goście skierowali do nas wiele miłych słów i podziękowań za naszą działalność. W drugiej części obchodów był przegląd twórczości artystycznej naszych członków, który był dofinansowany ze środków miasta Gdańska. Na scenie zobaczyć i usłyszeć mogliśmy

 • teatr z WTZ-tów przy TPG,
 • Dominika Sikorę – śpiew,
 • Monikę Zawacką – taniec,
 • Kasię Dunikowską – trąbka,
 • Dominikę Wojtczak –własne wiersze,
 • Piotra Litwińskiego – akordeon,
 • Dawida Pepera – klawisze,
 • Helenę Biskup, która „własnoręcznie przyrządziła" bigos literacki z wierszy Tuwima i Mickiewicza.

Występy chyba wszystkim się podobały, bo żywo uczestniczyli podczas prezentacji. Mamy nadzieję, że za pięć lat równie uroczyście spotkamy się na 70-leciu naszej organizacji.

Wystawa z audiodeskrypcją w Gdańsku

Serdecznie zapraszam do udziału w oprowadzaniu kuratorskim po wystawie „Zgiń i znów się przemień! Sztuka i nauka jako możliwość domniemana" w CSW Łaźnia 1, ul. Jaskółcza 1, Gdańsk-Dolne Miasto, które będzie miało miejsce 30 listopada 2016 r. (środa) o godzinie 16:00. W trakcie wydarzenia odbędzie się audiodeskrypcja na żywo, przeprowadzona przez przeszkolonych w tym celu wolontariuszy, którzy są uczestnikami programu "Usłyszeć obraz", który jest częścią projektu "Nowy Port. W Centrum".

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w dotarciu z domu do naszej Instytucji i z CSW Łaźnia do domu, jesteśmy w stanie zapewnić dla Państwa przewodników. W tej sprawie proszę kontaktować się z nami telefonicznie 518 240 845 lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Poniżej zamieszczam link do wydarzenia 

http://www.laznia.pl/mainart,349,wystawa_zgin_i_znow_sie_przemien_sztuka_i_nauka_jako_mozliwosc_domniemana.html

Regulacje prawne

Poniżej informacje dotyczące regulacji prawnych, które w ostatnim okresie wzbudzały wiele wątpliwości i pytań.

 

1. Opłata audiowizualna

Ulgi abonamentowe dla osób niewidomych w roku 2017 będą przysługiwały na obecnie obowiązujących zasadach.

Na posiedzeniu sejmu posłowie przekazali projekt ustawy o składce audiowizualnej do Komisji Kultury i Środków Przekazu. W ostatnich miesiącach pojawił się pomysł, zgodnie, z którym opłata audiowizualna będzie wprowadzona w późniejszym terminie. W pierwszej kolejności rząd podejmie prace nad uszczelnieniem obecnego systemu pobierania abonamentu RTV, dlatego zdecydowano  o zawieszeniu  prac nad wprowadzeniem składki audiowizualnej.

 

2. Ulgi transportowe

Ostatni komunikat Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa jest następujący:

„Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa rozpoczęło prace nad uporządkowaniem przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Ministerstwo pozostaje w stałym kontakcie z Senatem, gdzie równolegle przygotowywany jest projekt, przesuwający wejście w życie ustawy na 1 stycznia 2018 r. W tym czasie MIiB przygotuje projekt ustawy, który wyeliminuje

zagrożenia związane z wejściem w życie niekorzystnych dla pasażerów przepisów.”

Senat skutecznie podjął prace nad przesunięciem terminu wejścia ustawy na 1 stycznia 2018 roku. 9 września 2016 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Zgodnie z nowelizacją w przyszłym roku ulgi transportowe dla osób niewidomych będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

 

 

3. Nowe legitymacje osoby niepełnosprawnej

Obowiązek opracowania nowego wzoru legitymacji osoby niepełnosprawnej został wprowadzony przez parlament ubiegłej kadencji.

Zgodnie z nowelizacją ustawy rehabilitacyjnej nowe legitymacje miały pojawić się z dniem 1 października 2016 roku. Okazało się, że stosowne przepisy zostały odroczone, a nowe legitymacje będą obowiązywać od 1 sierpnia roku 2017. Taką zmianę zapowiadał Krzysztof Michałkiewicz - pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych argumentując, iż na nowe legitymacje nie ma środków w budżecie państwa na rok 2016. W związku z tym resort pracy wraz z biurem pełnomocnika podjął działania legislacyjne, aby przesunąć wejście w życie przepisów o nowych legitymacjach dla osób niepełnosprawnych. Obecnie oczekujemy na projekt rozporządzenia Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, który określi wzór oraz szczegółowe zasady wydawania legitymacji dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Życzenia

Z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski, 
Zarząd i pracownicy Okręgu Pomorskiego PZN
składają wszystkim członkom serdeczne życzenia
wytrwałości w dążeniu do celów zawodowych i prywatnych,
satysfakcji z podejmowanych działań oraz uśmiechu na co dzień.

 

Darmowa pomoc prawna

Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku  przypomina, że prowadzi nieodpłatną pomoc prawną według następującego harmonogramu:     

 • poniedziałek w godzinach od 16.00 do 20.00 – pomoc udzielana przez radcę prawnego Katarzynę Pękalę    
 • wtorek w godzinach od 8.30 do 12.30 – pomoc udzielana przez magistra prawa Karola Ważnego     
 • środa w godzinach od 13.00 do 17.00 – pomoc udzielana przez radcę prawnego Tomasza Sokołów     
 • czwartek w godzinach od 9.00 do 13.00 – pomoc udzielana przez radcę prawnego Tomasza Sokołów lub Macieja Dehnela     
 • piątek w godzinach od 15.00 do 19.00 – pomoc udzielana przez radcę prawnego Tomasza Sokołów 

Adres: ul. Gościnna 14 (Dom Sąsiedzki „Gościnna Przystań”). Gorąco zachęcamy do skorzystania z pomocy! W razie pytań prosimy o wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Ponadto w Gdańsku rozlokowane zostały następujące punkty:     

 • Punkty świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez adwokatów i radców prawnych prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku: 
  • Gdańsk ul. Dyrekcyjna 5 (I piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 17.00
  • Gdańsk ul. Elbląska 66D od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00     
 • Punkty świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone przez pozostałe organizacje pozarządowe: 
  • Stowarzyszenie Jasień Gdańsk ul. Wyzwolenia 49 (Dom Sąsiedzki) poniedziałek w godzinach od 13.00 do 18.00 – pomoc udzielana przez aplikanta radcowskiego od wtorku do piątku w godzinach od 13.00 do 17.00 – pomoc udzielana przez aplikanta radcowskiego 
  • Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa Gdańsk ul. Kisielewskiego 12 poniedziałek w godzinach od 14.00 do 18.00 – pomoc udzielana przez radcę prawnego wtorek i piątek w godzinach od 13.00 do 17.00 – pomoc udzielana przez radcę prawnego środa i czwartek w godzinach od 11.00 do 15.00 – pomoc udzielana przez radcę prawnego 
  • Stowarzyszenie Akcja Społeczna Gdańsk ul. Dyrekcyjna 5 (I piętro) poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od 14.30 do 18.30 – pomoc udzielana przez aplikanta adwokackiego środa w godzinach od 11.30 do 15.30 – pomoc udzielana przez aplikanta adwokackiego 

Na terenie miasta Gdańska wszelkich informacji ws. nieodpłatnej pomocy prawnej udziela p. Monika Grochulska z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, tel.: (58) 320 53 55. 

Przypominamy, że z nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać:     

 • młodzież do 26 roku życia,    
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,     
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat,     
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,     
 • kombatanci,     
 • weterani,     
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną. 
 • Pomoc prawna ma charakter konsultacyjny i polega na:     
 • poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach,    
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,    
 • udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,    
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym. 

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:     

 • prawa pracy,    
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,     
 • prawa cywilnego,     
 • spraw karnych,     
 • spraw administracyjnych,     
 • ubezpieczenia społecznego,     
 • spraw rodzinnych,     
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.  Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.  

Dodatkowe informacje