Ulotki leków dostępne dla niewidomych

ULOTKI LEKÓW DOSTĘPNE DLA NIEWIDOMYCH!

BEZPŁATNIE POD NUMEREM TEL. 800 706 848

Okręg Pomorski PZN informuje, że Firma „MEDsynC Sko tnicki, Weksler” sp.j. uruchomiła bezpłatną infolinię pn. Ulotka Audio udostępniającą treść ulotek farmaceutycznych w wersji dźwiękowej. Infolinia została stworzona specjalnie dla osób nie widomych i słabowidzących , zgodnie z obowiązującym Prawem Farmaceutycznym. Infolinia istnieje już od stycznia 2010 roku i ma charakter rozwojowy – lista ulotek zwiększa się systematycznie.

Aktualny katalog udostępnionych ulotek farmaceutycznych dostępny jest na stronie www.medsync.pl

W ramach infolinii działa Serwis Konsultanta; konsu ltanci udzielają informacji technicznych na temat działania systemu oraz służą pomocą w poruszaniu si ę po usługach infolinii. Infolinia działa 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia, natomiast konsultanci są dostępni w dni powszednie od godziny 08.00 do 20.00 . Infolinia nie zawiera treści reklamowych.

Aktywny Samorząd - wydłużenie terminu

Informuję, że decyzją Rady Nadzorczej PFON
zmienił się termin przyjmowania wniosków w programie Aktywny Samorząd.
Termin ten upływa 30 sierpnia tego roku.

O rehabilitacji w 2013 roku

Projekt "Zwykli czy niezwykli" - Wdzydze Kiszewskie 2013

Wrzesień dla niektórych osób kojarzy się z końcem lata, dla innych, to początek jesieni. Jednak dla 24 osobowej grupy osób niewidomych i słabo widzących, mieszkańców miasta Gdańska, był to okres szkolenia z zakresu rehabilitacji podstawowej.  Szkolenie odbyło się w przepięknym regionie Kaszub we Wdzydzach Kiszewskich w dniach 16-22 września 2013r. Uczestnikami w większości były osoby nowoprzyjęte do PZN w ostatnich trzech latach. Dlatego niektórzy byli pełni obaw, czy sobie poradzą samodzielnie bez pomocy innej osoby. Ich obawy nie potwierdziły się, kiedy już po pierwszych zajęciach, grupa wzajemnie sobie pomagała, zarówno podczas zajęć jak i w czasie wolnym. Głównym celem szkolenia było uzyskanie przez osoby z dysfunkcją wzroku większej samodzielności w życiu codziennym, poprzez organizowane zajęcia z zakresu orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się z białą laską, czynności życia codziennego, nauki pisma punktowego czy nauki obsługi sprzętu specjalistycznego. Podczas pobytu nie mogło zabraknąć rehabilitacji społecznej, dlatego, grupa mogła uczestniczyć w zabawie integracyjnej, przejażdżką wozami, zwiedzić skansen, czy korzystać ze spacerów. Wszyscy uczestnicy bardzo czynnie brali udział we wszystkich zajęciach, podkreślali jedynie, że szkolenie było za krótkie. Po tygodniu, można było zauważyć zmiany, jakie u nich nastąpiły, a na pytanie zamieszczone w tytule, każdy odpowie sobie sam.   

Szkolenie dofinansowane było ze środków PFRON, przekazanych przez Gminę Miasta Gdańska.     

 

O rehabilitacji w 2012 roku

Projekt "Niezależni" - Wdzydze Kiszewskie 2012

Minął rok 2012, a wraz z nim szkolenia dla osób z dysfunkcją wzroku, które organizował Okręg Pomorski PZN w Gdańsku. Tradycyjnie nie zabrakło szkoleń grupowych wyjazdowych do OLR w Ustroniu Morskim, we Wdzydzach Kiszewskich, jak i szkoleń indywidualnych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Wszystkie te szkolenia nakierunkowane były na zdobycie przez uczestników jak największej niezależności. Dlatego nie mogło zabraknąć w programie, orientacji przestrzennej, czynności dnia codziennego, nauki pisma punktowego, zajęć z psychologiem, prawnikiem. Dużym powodzeniem cieszyły się warsztaty ze sprzętem rehabilitacyjnym, gdzie osoby mogły się zapoznać z nowościami, dopasować daną pomoc dla siebie jak i nauczyć się ją obsługiwać. Wszystkie szkolenia dodatkowo urozmaicone były, wycieczkami, przejażdżkami konnymi, rejsem statkiem czy zabawą integracyjną. Projekt „Niezależni” był realizowany przez ostatnie trzy lata, ogółem, tylko w tym projekcie zostało objętych 286 osób niewidomych i słabo widzących. Mamy nadzieję na pozyskanie nowych środków, aby kontynuować projekt. Wszystkich chętnych do udziału w tego typu szkoleniach zapraszamy do kontaktu z kołami powiatowymi jak i Okręgiem Pomorskim PZN w Gdańsku.

Informacje

Polski Związek Niewidomych
Okręg Pomorski

 

ul. Jesionowa 10, 80-261 Gdańsk

tel./fax: (58) 341 26 83      |      Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia placówki

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8:00 - 15:00

wtorek: 8:00 - 18:00

NIP 957-08-23-766      |      REGON 192667695      |      KRS: 0000099691

NUMER KONTA: 96 1160 2202 0000 0000 2787 7555 Bank Millennium S.A.


Prosimy, przekaż nam swój 1 % podatku,
w polu Numer KRS wpisz 0000099691.

W biurze Okręgu (ul. Jesionowa 10, Gdańsk) oraz biurach Kół Powiatowych udzielamy bezpłatnej pomocy w rozliczaniu PITów.


RODO

Klauzula Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest:

Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski, 80 261 Gdańsk, ul. Jesionowa 10,

Tel. 58 341 26 83;  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających z art. 6 i 9 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w szczególności:

a. W celu  realizacji zadań statutowych Polskiego Związku Niewidomych;

b. W celu wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez podmiot którego dane dotyczą;

c. W celu wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa;

d. Wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu prawidłowej realizacji celów statutowych niezbędne.

4. Dane osobowe będą pobierane bezpośrednio od członków Związku, ich rodziców lub opiekunów.

5. Dane osobowe będą przetwarzane:

a. przez czas niezbędny w związku z realizacją zadań statutowych PZN,

b. do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody.

6. Prawa osoby której dane są przetwarzane

Każdy czyje dane są przetwarzane ma prawo do:

a. żądania dostępu do swoich danych osobowych;

b. sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;

c. usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

e. cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych;

f. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679

- o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania.

7. Odbiorcą danych mogą być:

a. Instytucje z którymi podpisujemy umowy na realizację naszych zadań statutowych,     /PFRON, Urzędy Miast i Gmin, PCPR, MOPR, Urząd Marszałkowski/

b. Partnerzy współpracujący z Administratorem,  

c. Podwykonawcy wspierający wykonanie naszych celów statutowych;

8. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie w formie profilowania.

Gdańsk, 24.05.2018

 

 

 

Więcej artykułów…

  1. O rehabilitacji w 2011 roku

Dodatkowe informacje