Zajęcia sportowe

Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski Koło Gdańsk organizuje grę w kręgle i chodzenie z kijkami (Nordic walking)

Tym zadaniem planujemy objąć 20 osób. Przewidujemy prowadzenie rozgrywek dwa razy w miesiącu. Całe zadanie realizowane będzie w okresie od 01.06.2021 do 30.11.2021 r. (6 m-cy). Spotkania przewidywane są co 2 tygodnie w środy w godzinach 10:00 – 12:00.
Terminy:
Czerwiec – 09 i 23
Lipiec – 07 i 21
Sierpień – 04 i 18
Wrzesień – 1;15 i 29
Październik – 13 i 27
Listopad – 10

Prosimy o zapisywanie się pod nr. Telefonu  724-888-826.
Liczba miejsc ograniczona.

Chodzenie z kijkami (Nordic walking)

Tym zadaniem planujemy objąć 15 osób. Przewidujemy prowadzenie rozgrywek dwa razy w miesiącu. Całe zadanie realizowane będzie w okresie od 01.06.2021 do 30.11.2021 r. (6 m-cy). Spotkania przewidywane są co 2 tygodnie w środy w godzinach 10:00 – 12:00.

Spotkania przewidywane są co 2 tygodnie w środy w godzinach 10:00 – 12:00.
Terminy:
Czerwiec – 16 i 30
Lipiec – 14 i 28
Sierpień – 11 i 25
Wrzesień – 08 i22
Październik – 06 i 20
Listopad – 03 i 17

Prosimy o zapisywanie się pod nr. Telefonu  724-888-826.
Liczba miejsc ograniczona.

Z wyrazami szacunku Jan Bąk – prezes PZN Koła Gdańsk

Dodatkowe informacje