Wyjazd rekreacyjno-sportowy "Dzień na zdrowo i sportowo"

W dniu 05.08.2020 Zarząd Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Kartuzach zaplanował i zorganizował wyjazd rekreacyjno-sportowy do Kiełpina aby wszyscy adepci sztuki kręglarskiej mogli pokazać swoje umiejętności. W wyjeździe uczestniczyło 40 osób w różnym wieku. O godzinie 10:00 cała grupa zameldowała się przed kręgielnią „Dziki Zachód”. Krótkie formalności, garść ciekawych informacji i już mogliśmy rozpocząć naszą rywalizację sportową. Głośne okrzyki i doping jeszcze bardziej podgrzewały sportowy zapał i energię. Wszystkich ogarnęła chęć  zdobycia jak największej ilości punktów. Wszyscy bez wyjątku rzucali coraz lepiej i celniej. Jako uczestnik tego zdarzenia muszę podkreślić że organizatorzy tej radosnej zabawy stanęli na wysokości zadania i stworzyli atmosferę samokontroli wszystkich uczestników. Zachowano zasady które pozwalały uniknąć niepotrzebnego ryzyka zarażenia się groźnym wirusem. Czas płynął nie ubłagalnie i trzeba było zakończyć nasze sportowe zmagania. Podsumowanie ilości zdobytych punktów - wręczenie nagród oraz pięknych dyplomów zwycięzcom poszczególnych grup wiekowych. Osoby dorosłe otrzymały obrusy a wszystkie dzieci otrzymały ręczniki kąpielowe, puzzle oraz inne miłe upominki. Nieco zmęczeni i co zrozumiałe głodni udaliśmy się na smaczny obiad aby uzupełnić drzemiącą w nas energię  i z uśmiechem oraz pełni wrażeń mogliśmy powrócić do swoich domów. Można w tym trudnym okresie wielu obostrzeń i zakazów zorganizować ciekawe spotkanie ludzi spragnionych kontaktu z innymi aby poprawić fizyczną i psychiczną stronę naszego życia. Dziękujemy za wszystkie uśmiechy organizatorom, obsłudze lokalu i wszystkim którzy nas wspierają i zawsze służą pomocom.

Spotkanie integracyjno-informacyjne "To i owo w kręgu niewidomych"

W dniu 22 lipca 2020 roku Zarząd Koła PZN w Kartuzach zorganizował spotkanie integracyjno-informacyjne  dla swoich członków pn.: "To i owo w kręgu niewidomych". W spotkaniu uczestniczyło 35 osób. Na wstępie prezes koła powitała wszystkich bardzo serdecznie a w szczególności przybyłą na spotkanie dyrektor Okręgu Pomorskiego PZN w Gdańsku panią Krystynę Dzióbek. Poinformowała o zmianach i o odwołanych imprezach które  zaplanowano w bieżącym roku co spowodowane zostało pandemią COVID 19, o zmianie miejsca siedziby koła oraz innych sprawach związanych z działalnością naszego koła. Pani dyrektor okręgu przekazała informacje na temat realizowanych projektów oraz szkoleń. Dalsza część naszego spotkania przebiegała na luźnych rozmowach  między uczestnikami. Swobodna wymiana poglądów zawsze wnosi świeży powiew dla naszej organizacji. Pyszne ciasto oraz smaczny obiad były miłym dodatkiem naszego spotkania.

Zmiana siedziby Koła

Zarząd Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Kartuzach informuje, że z dniem 1 lipca 2020 roku biuro Związku Niewidomych zostaje przeniesione na ulicę 3 Maja 2 - w podwórku Starostwa Powiatowego Wydział Gospodarki Nieruchomościami – na przeciwko byłej elektrowni.
Biuro czynne w każdy czwartek od godziny 10:00 do 14:00, telefon: 724-888-835

W imieniu zarządu
Janina Doba – Prezes Koła

Spotkanie informacyjno-integracyjne "Ostatki 2020" w Kole Powiatowym Polskiego Związku Niewidomych w Kartuzach

W dniu 20 lutego 2020 roku odbyło się spotkanie informacyjno-integracyjne "Ostatki 2020" zorganizowane dla członków Koła Powiatowego PZN w Kartuzach.

W spotkaniu łącznie z przewodnikami uczestniczyły 62 osoby. O godz. 11:00 prezes koła Janina Doba w krótkich słowach przywitała wszystkich przybyłych na spotkanie. Następnie poinformowała członków o bieżącej sytuacji w kole oraz o zamierzeniach na najbliższe kilka miesięcy. Wspomniała o otrzymanych środkach finansowych na realizację zadań publicznych i o złożonych ofertach do samorządów. Przekazała również informacje o możliwości rozliczania zeznań podatkowych za 2019 rok, a dzięki temu przekazaniu 1% na działalność statutową naszego stowarzyszenia. Druga część naszego spotkania upłynęła w miłej i serdecznej atmosferze słodkich specjałów. Ostatkowe przysmaki tylko na chwilę zagościły na stole. Każdy z ochotą skosztował pączka i faworka. Tradycji stało się zadość. Wszyscy zadowoleni i uśmiechnięci mogli powiedzieć – do zobaczenia. Dzięki wcześniej zgromadzonym środkom finansowym pochodzących od niezawodnych sponsorów oraz środkom własnym jeszcze raz udowodniliśmy, że możemy wspólnie w godnych warunkach mile i pożytecznie spędzić ostatkowy dzień.

Kończąc pragnę podkreślić duże zaangażowanie całego zarządu koła. Cała ekipa spisała się na medal. Dziękujemy Urzędowi Miasta i Gminy w Kartuzach za udostępnienie sali. Kłaniamy się nisko wszystkim tym którzy pomogli przeprowadzić tak potrzebne spotkanie.

Do zobaczenia tym razem w Ostrzycach.

Wigilia 2019 w Kartuzach

Spotkanie Wigilijne zorganizowane przez zarząd Koła  Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Kartuzach  w dniu 12.12.2019 roku.

Wigilia to czas radości i oczekiwania. Tradycyjnie jak co roku w dniu 12.12.2019 roku zarząd kartuskiego koła Polskiego Związku Niewidomych zorganizował spotkanie wigilijne dla swoich członków.
Ogółem w spotkaniu uczestniczyły 92 osoby włącznie z zaproszonymi gośćmi.
O godzinie 12.00 prezes naszego koła Janina Doba przywitała wszystkich  serdecznie.
Gorąco powitała zaproszonych gości tj. duszpasterza osób niewidomych i niedowidzących księdza Prałata Tadeusza Misiornego, przedstawicielkę Urzędu Gminy w Sierakowicach panią Marzenę Korzeniewską, Burmistrza Urzędu Miejskiego w Kartuzach pana Mieczysława Grzegorza Gołuńskiego oraz przedstawiciela PCPR w Kartuzach pana Mariusza Garskiego. Przekazała wszystkim zebranym najserdeczniejsze życzenia na święta i nadchodzący Nowy Rok oraz odczytała życzenia przesłane przez prezes koła w Bytowie panią Danutę Cyrson.
Ksiądz Prałat po krótkiej modlitwie  pobłogosławił zebranych oraz poświęcił wigilijne opłatki. Dzieląc się opłatkiem wszyscy składaliśmy sobie wzajemnie najlepsze życzenia, a następnie zasiedliśmy do wspólnego poczęstunku. Miłym akcentem było wręczenie paczek świątecznych dla dzieci - podopiecznych naszego koła, a członkom dorosłym słodkiego upominku.
Nie zabrakło też śpiewania kolęd co umiliło naszą wigilię. Spotkanie upłynęło w bardzo serdecznej i miłej atmosferze. Bardzo dziękujemy wszystkim gminom powiatu Kartuskiego, które  dofinansowały nasze wigilijne spotkanie.
Nisko kłaniamy się wszystkim darczyńcom, którzy umieją podzielić się swoim biznesowym sukcesem i corocznie nas wspierają materialnie i finansowo.

Dodatkowe informacje