Walne Zebranie Koła PZN w Kartuzach

Dnia 12 września 2019 roku w Urzędzie Miejskim odbyło się Walne Zebranie Koła Polskiego Związku Niewidomych w Kartuzach. W tym dniu zebrani członkowie koła wybrali na następną XX kadencję Prezesa oraz nowy Zarząd Koła. W zebraniu uczestniczyło 36 osób uprawnionych do głosowania oraz Prezes Okręgu Pomorskiego Polskiego Związku Niewidomych w Gdańsku pani Ewa Redzimska i pracownik Okręgu pani Hanna Mazur. Prezesem koła jednogłośnie została Janina Doba a w skład Zarządu Koła weszli Halina Dyszer, Eugeniusz Gojtowski, Mirosława Gojtowska oraz Irena Littwitz. Na koniec zebrania Prezes koła w imieniu własnym i całego zarządu podziękowała za zaufanie i zapewniła, że dobro naszych członków jest podstawowym priorytetem przyświecającym naszemu kołu zapraszając wszystkich na poczęstunek.

Dodatkowe informacje