Spotkanie informacyjno-integracyjne "Ostatki 2020" w Kole Powiatowym Polskiego Związku Niewidomych w Kartuzach

W dniu 20 lutego 2020 roku odbyło się spotkanie informacyjno-integracyjne "Ostatki 2020" zorganizowane dla członków Koła Powiatowego PZN w Kartuzach.

W spotkaniu łącznie z przewodnikami uczestniczyły 62 osoby. O godz. 11:00 prezes koła Janina Doba w krótkich słowach przywitała wszystkich przybyłych na spotkanie. Następnie poinformowała członków o bieżącej sytuacji w kole oraz o zamierzeniach na najbliższe kilka miesięcy. Wspomniała o otrzymanych środkach finansowych na realizację zadań publicznych i o złożonych ofertach do samorządów. Przekazała również informacje o możliwości rozliczania zeznań podatkowych za 2019 rok, a dzięki temu przekazaniu 1% na działalność statutową naszego stowarzyszenia. Druga część naszego spotkania upłynęła w miłej i serdecznej atmosferze słodkich specjałów. Ostatkowe przysmaki tylko na chwilę zagościły na stole. Każdy z ochotą skosztował pączka i faworka. Tradycji stało się zadość. Wszyscy zadowoleni i uśmiechnięci mogli powiedzieć – do zobaczenia. Dzięki wcześniej zgromadzonym środkom finansowym pochodzących od niezawodnych sponsorów oraz środkom własnym jeszcze raz udowodniliśmy, że możemy wspólnie w godnych warunkach mile i pożytecznie spędzić ostatkowy dzień.

Kończąc pragnę podkreślić duże zaangażowanie całego zarządu koła. Cała ekipa spisała się na medal. Dziękujemy Urzędowi Miasta i Gminy w Kartuzach za udostępnienie sali. Kłaniamy się nisko wszystkim tym którzy pomogli przeprowadzić tak potrzebne spotkanie.

Do zobaczenia tym razem w Ostrzycach.

Dodatkowe informacje