Wigilia 2019 w Kościerzynie

Dnia 2 grudnia br. w Ośrodku Wypoczynkowym PSS "Społem" w Garczynie odbyło się spotkanie opłatkowe Powiatowego Koła Polskiego Związku Niewidomych w Kościerzynie.
Na spotkaniu byli obecni członkowie koła, członkowie podopieczni, przewodnicy, dzieci oraz zaproszeni goście. Wspólnie spożyliśmy uroczystą kolację wigilijną, przełamaliśmy się opłatkiem, złożyliśmy sobie życzenia i śpiewaliśmy kolędy. Potem podczas spożywania kawy i ciasta każdy otrzymał skromny upominek, a dzieci paczki ze słodyczami, a wszystko to dzięki sponsorom którym w tym miejscu serdecznie jeszcze raz dziękujemy.

P O D Z I Ę K O W A N I E - kliknij aby zobaczyć

Informacja - Okręgowy Zjazd Delegatów

W dniu 15 listopada w Gdańsku odbył się Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Pomorskiego. Na Zjeździe delegaci dokonali podsumowania minionej kadencji oraz wybrali nowe władze związku.

W związku z przejściem na emeryturę długoletniej Prezes Zarząd Okręgu Pani Ewy Redzimskiej Zjazd na jej miejsce w głosowaniu tajnym wybrał Pana Wojciecha Kilkowskiego. Wybrano też trzech nowych v-ce prezesów Zarządu Okręgu w osobach Pani Hanny Mazur, Darii Zając oraz Jacka Stargeckiego. Sekretarzem wybrano ponownie Panią Krystynę Dzióbek, a Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej ponownie została Pani Maria Wal-Piłasiewicz.

Po części oficjalnej nastąpił obiad, a wieczorem bawiliśmy się na zabawie tanecznej zorganizowanej przez Okręg Pomorski PZN w Gdańsku dla wszystkich chętnych członków naszej organizacji.

REHA 2019

W Warszawie pod patronatem małżonki Prezydenta RP w dniach 21-23 10.2019r odbyła się Międzynarodowa Konferencja Ludzi Niewidomych i Niedowidzących REHA 2019 w której uczestniczyli również członkowie naszego Koła.
Oto program konferencji:
REHA FOR THE BLIND IN POLAND Wielkie Spotkanie Niewidomych, Słabowidzących  i Ich Bliskich Świat dotyku, dźwięku i magnigrafiki XVII edycja Konferencji w 20. rocznicę jej inauguracji
 
pod hasłem Nowoczesna edukacja i okulistyka przywracające nadzieję 
 
21-23.10.2019 r. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Centrum Nauki Kopernik  w Warszawie

Dzień 1 – poniedziałek 21.10.2019 r. Wyjazd do Warszawy, obiad w trasie lub na mieście 14:00 Otwarcie Konferencji (CNK)
• Powitanie gości: o Marek Kalbarczyk – Prezes Fundacji Szansa dla Niewidomych o Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński – JM Rektor UKSW o Tomasz Pactwa - Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy 
• Odczytanie listów skierowanych do uczestników
• Wystąpienia gości specjalnych
• Wręczenie statuetek i dyplomów zwycięzcom Konkursu  IDOL Fundacji Szansa dla Niewidomych 15:00 Sesja Merytoryczna 1. 20 lat Konferencji REHA (10 minut) – Marek Kalbarczyk (Prezes Fundacji Szansa dla Niewidomych) 2. Godność człowieka w kontekście trudnych sytuacji życiowych (20 minut) – ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński (Rektor UKSW) 3. Współczesna medycyna w służbie odzyskiwania widzenia oraz prognozy jej możliwości na najbliższą i dalszą przyszłość: Współczesna chirurgia jaskry (15 minut) - Prof. dr hab. Marek Rękas 4. Wsparcie dla innowacji w dziedzinie niwelowania skutków niepełnosprawności wzroku (20 minut) – Nati Bialistok-Cohen (Center for the Blind in Israel) 5. Edukacja z prawdziwego zdarzenia – szkoły i uczelnie dobrze przygotowane do kształcenia niewidomych i słabowidzących, zarówno w edukacji włączającej, jak i szkolnictwie specjalistycznym (15 minut) – Prof. dr hab.  Marzenna Zaorska  6. Miasto dostępne dla niepełnosprawnych obywateli (15 minut) – Tomasz Krzyżański (Prezes Fundacji Challenge Europe)
 
16:40 - 19:00 Wystawy towarzyszące Konferencji (CNK) a. Wystawa nowoczesnych technologii b. Wystawa poświęcona działalności instytucji i organizacji OPP c. Wystawa „Świat dotyku i dźwięku” 17:30 Catering  18:30 Koncert „Jesteśmy razem” 20:00 Kolacja w hotelach
 
Dzień 2 – wtorek 22.10.2019 r. 7:45 Śniadanie w hotelach

9:00 – 13:00 Panele dyskusyjne i wykłady (UKSW):
1. Sala A: Współczesna medycyna w służbie odzyskiwania widzenia  - AMD - zwyrodnienie plamki związane z wiekiem jako przyczyna znacznego pogorszenia widzenia- plaga XXI wieku - dr n. med. Agnieszka Kamińska - Wybrane choroby cywilizacyjne oka i sposoby ich leczenia - dr n. med. Agnieszka Kamińska - Najczęściej występujące nowotwory narządu wzroku jako przyczyna ślepoty i inwalidztwa wzrokowego - Justyna Kiliszek (Szpital Bródnowski, Oddział Okulistyki)
2. Sala B: Wychowanie, kształcenie oraz rehabilitacja osób niewidomych i słabowidzących  - Wychowanie społeczne Kardynała Stefana Wyszyńskiego i jego związki z osobami niewidomymi - Ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. UKSW - Poglądy Matki Elżbiety Róży Czackiej na sprawy osób niewidomych i wymagania stawiane wychowawcom i nauczycielom a obecne oczekiwania - Prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz - Rehabilitacja wzroku a specyfika potrzeb rehabilitacyjnych i edukacyjnych osób słabowidzących w różnym wieku – Dr hab. Marzena Dycht, prof. UKSW - Mózgowe uszkodzenia widzenia u dzieci i ich konsekwencje funkcjonalne – Dr Małgorzata Walkiewicz-Krutak (APS) - Doświadczenia w nauczaniu brajla – Dr Małgorzata Paplińska (APS) - Czytelnictwo osób niewidomych – Dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij (UKSW) - Rehabilitacyjny i inkluzyjny wymiar życia rodzinnego i macierzyństwa kobiet z niepełnosprawnością wzroku – Dr Magdalena Wałachowska
3. Sala C: Wsparcie dla innowacji w dziedzinie niwelowania skutków niepełnosprawności wzroku - Najnowsze trendy w technologiach dostępowych – Tobias Winnes (Vispero) - Nowoczesna rehabilitacja niewidomych w Izraelu – Nati Bialistok-Cohen (Center for the Blind in Israel) - Słuchać i dotykać zamiast patrzeć – Adam Kalbarczyk (Altix Sp. z o.o.) - Audyty dostępności: metodologia i praktyka – Henryk Rzepka (Altix Sp. z o.o.) - Nowoczesne muzeum otwarte dla wszystkich – Marek Sobczak (Altix Sp. z o.o.)
4. Sala D: Współczesne wymogi dotyczące instytucji i organizacji społecznych - Misja International Mobility Conference – dr Nurit Neustadt-Noy (Consultation and Rehabilitation Services for Blind and Visually Impaired Persons) - Idea bycia razem – prace Zespołu Parlamentarnego ds. Osób z Niepełnosprawnościami Narządu Wzroku – Małgorzata Wypych (Poseł RP) - Samorząd na rzecz osób niepełnosprawnych - Artur Pozorek (Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej)

- Europejski model włączania społecznego – Tomasz Krzyżański (Fundacja Challenge Europe) - Sytuacja organizacji społecznych w Polsce – Sylwester Peryt (Fundacja Szansa dla Niewidomych)
 
11.00 Przerwa cateringowa 11:00 – 15:00 Wystawy towarzyszące Konferencji (UKSW):  a. Wystawa poświęcona działalności instytucji i organizacji OPP  b. Wystawa „Świat dotyku i dźwięku”   14:00 Obiad 15:00 Przyjazd do CNK 12:00 – 19:00 Wystawy towarzyszące Konferencji (CNK): a. Wystawa nowoczesnych technologii  b. Wystawa „Świat dotyku i dźwięku”  15:00 – 17:00 Panele technologiczne (CNK)  - Information resulting in mobility and ability – Janusz Mirowski (Altix Sp. z o.o.) - Mówiące okulary OrCam MyEye2 - Irie Meltzer (OrCam) - Warszawa dostępna dla niewidomych i słabowidzących – Donata Kończyk (Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. dostępności) - Ustawa o dostępności – Jacek Zadrożny (Członek Rady Dostępności Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju) - Technologie druku wypukłej grafiki - Rebecka Boman (ViewPlus) - Komputery przyjazne również dla seniorów – Steve Bennet (Dolphin Computer Access ltd.) - Udźwiękowiona nawigacja wewnątrz obiektów – Adam Jesionkiewicz (Ifinity Beacons) 
 
18:00 Catering 20:00 Kolacja w hotelach
 
Dzień 3 – środa 23.10.2019 r. 7:45 Śniadanie w hotelach 9:00 Msza święta w intencji niewidomych, słabowidzących i ich bliskich, Kościół pw. Św. Krzyża, ul. Krakowskie Przedmieście 3 9:45 Manifestacja środowiska niewidomych, słabowidzących i ich bliskich ph.: „My nie widzimy nic, a Wy – czy widzicie nas?”, Plac przed Pałacem Prezydenckim, ul. Krakowskie Przedmieście 48/50 10:45 – 14:15 Panele i warsztaty (UKSW):

1. Sala A: Orientacja przestrzenna z wykorzystaniem technologii IT - Orientacja przestrzenna i samodzielne poruszanie się osób niewidomych i słabowidzących – Jacek Kwapisz  - Wykorzystanie echolokacji w nauczaniu orientacji osób z niepełnosprawnością wzroku – Dr Kamila Miler-Zdanowska (APS) - Udźwiękowiona nawigacja wewnątrz obiektów – Adam Jesionkiewicz (Ifinity Beacons) - Audyty dostępności: metodologia i praktyka – Henryk Rzepka (Altix Sp. z o.o.) - Inteligentny dom – Jan Gawlik (TONO Praca Sp. z o.o.)
2. Sala B: Rehabilitacja osób niewidomych i słabowidzących - Sytuacja osób z niepełnosprawnościami w izolacji penitencjarnej – Prorektor dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW - Rehabilitacja dorosłych osób niewidomych – Dr Marlena Kilian (UKSW) - Studenci z uszkodzeniem narządu wzroku na UKSW – Dr Agnieszka Regulska, pełnomocnik ds. studentów z niepełnosprawnością (UKSW)
3. Sala C: Dostęp do informacji – komputery, smartfony, Internet, media - Internet dostępny dla wszystkich – Adam Pietrasiewicz (Ministerstwo Cyfryzacji) - Audiodeskrypcja wydarzeń – Mariusz Trzeciakiewicz (Fundacja Katarynka) - Nowoczesna telewizja publiczna - Daria Złoto-Borowska (TVP)
4. Sala D: Dostępność obiektów użyteczności publicznej, transportu, turystyki, kultury i sztuki - Dźwiękowy obraz malowany przez niewidomych - prof. Tomasz Wendland i dr. hab. Julia Kurek (Akademia Sztuki w Szczecinie) - Zwiedzamy Świat. Doświadczenia z oglądu dotykowego modeli i makiet architektonicznych – dr Maciej Kłopotowski (Politechnika Białostocka) - Projektowanie uniwersalne – Kamil Kowalski (Fundacja Integracja) - Tyflografika w praktyce – Sławomir Seidler (Altix Sp. z o.o.)
 
12:00 Przerwa cateringowa  11:00 – 16:00 Wystawy towarzyszące Konferencji (UKSW): a. Wystawa„Świat dotyku i dźwięku”  b. Wystawa nowoczesnych technologii  c. Wystawa poświęcona działalności instytucji i organizacji OPP  14:00 – 17:00 Piknik integracyjny (Kampus UKSW):  a. Konkursy kulturalne i intelektualne b. Koncert integracyjny – występ znanego zespołu rockowego z udziałem naszych beneficjentów

c. Pokazy bezwzrokowych dyscyplin sportowych

Biała Laska 2019 w Kościerzynie

Dnia 7 października w ośrodku PSS "Społem" Kościerzyna w Garczynie spotkaliśmy się na naszym święcie Międzynarodowym Dniu Niewidomego "Dniu Białej Laski". Spotkali się tam członkowie Koła Powiatowego PZN w Kościerzynie, przewodnicy, Przyjaciele Niewidomych oraz zaproszeni goście.

Spotkanie odbywało się w bardzo miłej i serdecznej, wesołej atmosferze, przy obiedzie, kawie smacznym cieście, a dzięki pozyskanym środkom mogliśmy je przedłużyć o potańcówkę, która trwała do godziny 22:00.

Wiadomo taniec najlepszą formą rehabilitacji. Wszyscy pięknie się bawili zapominając o szarości i trudnościach dnia codziennego.

Wymieniono wiadomości na temat pracy koła oraz 500+, także na temat asystenta osoby niepełnosprawnej.

W tym miejscu wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy za wspaniale spędzony dzień.

Wrześniowa wycieczka

W dniach 2-4 września 2019r. odbędzie się wycieczka na trasie Gdańsk–Malbork–Elbląg–Kościerzyna.

Planowany przebieg wycieczki :

DZIEŃ I Przyjazd do Gdańska i zwiedzanie z przewodnikiem Głównego Miasta (do 3h): ul. Długa (Dom Uphagena, Ratusz Głównego Miasta Gdańska), Długi Targ (Neptun, Dwór Artusa), Długie Pobrzeże (Żuraw), Ulica Mariacka, Kościół Mariacki (wstęp), Przejazd do Sztutowa, zakwaterowanie Obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ II Śniadanie, spotkanie z przewodnikiem i wyjazd na Kanał Elbląski. Rejs po kanale Ostródzko-Elbląskim przez cztery pochylnie (Buczyniec, Oleśnica, Jabłonki, Jeleń). Zakończenie rejsu w miejscowości Jelenie i transport do Elbląga. Czas wolny w Elblągu Powrót do Sztutowa, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ III Śniadania, wykwaterowanie. Wyjazd do Malborka i zwiedzanie z przewodnikiem Zamku Krzyżackiego: Zamek Średni z siedzibą wielkiego komtura z wielkim refektarzem, Zamek Wysoki z salą kapitulną, skarbcem, kościół zamkowy NMP oraz potężne mury. Muzeum Bursztynu oraz wystawa uzbrojenia średniowiecznego. Wyjazd do domu.

Cena zawiera: - transport autokarem – Zakwaterowanie w ośrodku wypoczynkowym na Mierzei Wiślanej, pokoje 3,4 osobowe z łazienkami – Wyżywienie zgodnie z programem (2 x śniadanie i 2 x obiadokolacja) – Zwiedzanie z przewodnikiem Gdańska, Malborka, Kanał Elbląski – Bilety wstępu do następujących obiektów: Kościół Mariacki, Zamek w Malborku, Kanał Elbląski – Parkingi dla autokaru – Ubezpieczenie NNW.

Ilość miejsc ograniczona, ze względu na konieczność dokonania przedpłaty, chętnych prosimy o uregulowanie wpisowego w biurze koła do 15.07.2019r.

Dodatkowe informacje