Spotkanie

W dniu dzisiejszym tj.22.06.22r. odbyło się spotkanie członków naszego koła z przedstawicielami Samorządu terytorialnego oraz przedstawicielami władz zakładów pracy. Tematem spotkania był:" Świat otwarty dla niewidomych" ,to świat, w którym społeczeństwo, instytucje, pracodawcy i rodziny nie boją się kontaktu z osobami niewidomymi, ponieważ mają wiedzę i doświadczenie w kontakcie z naszym środowiskiem. To świat bez barier, w którym dostrzega się możliwości osób niewidomych. To wszystko było celem spotkania, k przeprowadzonego w ramach realizacji zadania publicznego.

Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się, m.in.:

- jak funkcjonuje osoba z dysfunkcją wzroku w przestrzeni społecznej i zawodowej;

- jak profesjonalnie pomóc osobie niewidomej oraz jak obsłużyć interesanta z niepełnosprawnością wzroku;

- jakie są zasady savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością;

- jak tworzyć dostępne dokumenty oraz treści zgodne z WCAG 2.1;

- jak dostosować stanowisko pracy dla potrzeb osoby niewidomej lub słabowidzącej;

- na jakie wsparcie mogą liczyć pracodawcy zatrudniając osobę z niepełnosprawnością.;

Życzenia BN Kościerzyna

Wszystkim członkom Koła PZN w Kościerzynie spokojnych, radosnych , a przede wszystkim zdrowych Świąt Bożonarodzeniowych składa:

Zarząd Koła.

Spotkanie opłatkowe 2021 w Kościerzynie

W dniu 22 listopada bm. odbyło się spotkanie opłatkowe PZN w Kościerzynie .

Ze względu na sytuację epidemiologiczną spotkaliśmy się tylko we własnym gronie bez zapraszania gości , a kto z członków koła miał obawy przed spotkaniem w szerszym gronie prezenty świąteczne dostarczymy mu do domu.

Łamanie opłatkiem też odbyło się z zachowaniem pełnej sterylności. ( każdy z  obecnych otrzymał opłatek na talerzyk i po złożeniu życzeń wkładał sobie do ust. )

Minutą ciszy i modlitwą uczciliśmy naszych przyjaciół Panią Danutę Lucas i Władysława Sulewskiego.

Następnie w podniosłej , uroczystej atmosferze spożyliśmy wigilijną kolację i przy śpiewie kolęd odebraliśmy bogate upominki.

Podczas spożywania kawy i ciasta wysłuchaliśmy pogadanki pań prawniczek na temat praw ludzi niepełnosprawnych oraz prawa spadkowego.

Następnie udaliśmy się do domów.

DBL w Kościerzynie

Dnia 15 października 2021r.w ośrodku wypoczynkowym PSS "Społem" w Garczynie Koło Powiatowe Polskiego Związku Niewidomych w Kościerzynie obchodziło uroczystość Międzynarodowego Dnia Niewidomych, czyli Dzień Białej Laski.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele samorządu terytorialnego, przedstawiciele PCPR w Kościerzynie, "Przyjaciele Niewidomego", darczyńcy oraz inni zaproszeni goście z Panią Prezes Okręgu Zarządu Pomorskiego na czele, no i oczywiście członkowie koła wraz ze swoimi przewodnikami.

Podczas uroczystości Pani Prezes Krystyna Dzióbek wręczyła odznakę "Przyjaciela Niewidomego" Pani Magdalenie Kopeckiej za długoletnią społeczną pracę na rzecz Koła PZN w Kościerzynie.

Odznaczony też został brązową Honorową Odznaką Zasłużony Dla PZN kol. Jacek Stargecki za pracę na rzecz koła PZN w Kościerzynie jako v-ce prezes i udział społeczny w pracach zarządu okręgu jako v-prezes.

Złotą Honorową Odznaką Zasłużony Dla PZN otrzymał kol. Leszek Medykowski. Za długoletnią pracę jako v-ce prezes, a następnie prezes koła PZN w Kościerzynie oraz za współpracę z jednostkami samorządu na szczeblu gminy, miasta i powiatu działając na rzecz niewidomych i niedowidzących.

Następnie przy kawie i słodkościach wysłuchaliśmy z wielkim zaciekawieniem pogadanki na temat szkodliwości nadużywania alkoholu , zażywania narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych wygłoszonej przez Panią psycholog, specjalistkę od uzależnień Wiolettę Pozorską.

Po godz. 16-00 zakończyliśmy i udaliśmy się autobusem do Kościerzyny.

70-lecie PZN Okręgu Pomorskiego

W dniu 24 września we Wdzydzach Kiszewskich w pensjonatach Helena, Danuta Gabriela odbyła się uroczysta kolacja z okazji 70 - lecia powstania Polskiego Związku Niewidomych Okręg Pomorski w Gdańsku połączona z zabawą taneczną oraz noclegiem i śniadaniem.

Całość była wspaniale zorganizowana i to zasługa Zarządu Okręgu PZN w Gdańsku, który to był organizatorem całej imprezy i tą drogą chcemy serdecznie podziękować.

Dodatkowe informacje