Zwyczajne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze KP PZN w Kościerzynie

Dnia 15 kwietnia 2019 r. odbyło się Zwyczajne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Kościerzynie.
Na zebraniu dokonano podsumowania i rozliczenia minionej czteroletniej kadencji.
Wybrano nowy Zarząd Koła. Prezesem koła na następne 4 lata jednogłośnie wybrano ponownie Leszka Medykowskiego.
Dokonano też zmian w składzie Zarządu Koła.
Do zarządu koła weszli:
Danuta Kamińska
Kazimierz Szulfer
Jacek Stargecki
Delegatem na zjazd Okręgowy Delegatów wybrano Leszka Medykowskiego.

Dodatkowe informacje