Zarząd Koła PZN w Kościerzynie 2019

W dniu 26.04.2019r. na swoim pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych w Kościerzynie.
Skład Zarządu wygląda następująco:
Leszek Medykowski - Prezes Zarządu
Jacek Stargecki - V-ce Prezes Zarządu
Kazimierz Szulfer - Skarbnik
Danuta Kamińska - Sekretarz

Dodatkowe informacje