REHA 2019

W Warszawie pod patronatem małżonki Prezydenta RP w dniach 21-23 10.2019r odbyła się Międzynarodowa Konferencja Ludzi Niewidomych i Niedowidzących REHA 2019 w której uczestniczyli również członkowie naszego Koła.
Oto program konferencji:
REHA FOR THE BLIND IN POLAND Wielkie Spotkanie Niewidomych, Słabowidzących  i Ich Bliskich Świat dotyku, dźwięku i magnigrafiki XVII edycja Konferencji w 20. rocznicę jej inauguracji
 
pod hasłem Nowoczesna edukacja i okulistyka przywracające nadzieję 
 
21-23.10.2019 r. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Centrum Nauki Kopernik  w Warszawie

Dzień 1 – poniedziałek 21.10.2019 r. Wyjazd do Warszawy, obiad w trasie lub na mieście 14:00 Otwarcie Konferencji (CNK)
• Powitanie gości: o Marek Kalbarczyk – Prezes Fundacji Szansa dla Niewidomych o Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński – JM Rektor UKSW o Tomasz Pactwa - Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy 
• Odczytanie listów skierowanych do uczestników
• Wystąpienia gości specjalnych
• Wręczenie statuetek i dyplomów zwycięzcom Konkursu  IDOL Fundacji Szansa dla Niewidomych 15:00 Sesja Merytoryczna 1. 20 lat Konferencji REHA (10 minut) – Marek Kalbarczyk (Prezes Fundacji Szansa dla Niewidomych) 2. Godność człowieka w kontekście trudnych sytuacji życiowych (20 minut) – ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński (Rektor UKSW) 3. Współczesna medycyna w służbie odzyskiwania widzenia oraz prognozy jej możliwości na najbliższą i dalszą przyszłość: Współczesna chirurgia jaskry (15 minut) - Prof. dr hab. Marek Rękas 4. Wsparcie dla innowacji w dziedzinie niwelowania skutków niepełnosprawności wzroku (20 minut) – Nati Bialistok-Cohen (Center for the Blind in Israel) 5. Edukacja z prawdziwego zdarzenia – szkoły i uczelnie dobrze przygotowane do kształcenia niewidomych i słabowidzących, zarówno w edukacji włączającej, jak i szkolnictwie specjalistycznym (15 minut) – Prof. dr hab.  Marzenna Zaorska  6. Miasto dostępne dla niepełnosprawnych obywateli (15 minut) – Tomasz Krzyżański (Prezes Fundacji Challenge Europe)
 
16:40 - 19:00 Wystawy towarzyszące Konferencji (CNK) a. Wystawa nowoczesnych technologii b. Wystawa poświęcona działalności instytucji i organizacji OPP c. Wystawa „Świat dotyku i dźwięku” 17:30 Catering  18:30 Koncert „Jesteśmy razem” 20:00 Kolacja w hotelach
 
Dzień 2 – wtorek 22.10.2019 r. 7:45 Śniadanie w hotelach

9:00 – 13:00 Panele dyskusyjne i wykłady (UKSW):
1. Sala A: Współczesna medycyna w służbie odzyskiwania widzenia  - AMD - zwyrodnienie plamki związane z wiekiem jako przyczyna znacznego pogorszenia widzenia- plaga XXI wieku - dr n. med. Agnieszka Kamińska - Wybrane choroby cywilizacyjne oka i sposoby ich leczenia - dr n. med. Agnieszka Kamińska - Najczęściej występujące nowotwory narządu wzroku jako przyczyna ślepoty i inwalidztwa wzrokowego - Justyna Kiliszek (Szpital Bródnowski, Oddział Okulistyki)
2. Sala B: Wychowanie, kształcenie oraz rehabilitacja osób niewidomych i słabowidzących  - Wychowanie społeczne Kardynała Stefana Wyszyńskiego i jego związki z osobami niewidomymi - Ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. UKSW - Poglądy Matki Elżbiety Róży Czackiej na sprawy osób niewidomych i wymagania stawiane wychowawcom i nauczycielom a obecne oczekiwania - Prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz - Rehabilitacja wzroku a specyfika potrzeb rehabilitacyjnych i edukacyjnych osób słabowidzących w różnym wieku – Dr hab. Marzena Dycht, prof. UKSW - Mózgowe uszkodzenia widzenia u dzieci i ich konsekwencje funkcjonalne – Dr Małgorzata Walkiewicz-Krutak (APS) - Doświadczenia w nauczaniu brajla – Dr Małgorzata Paplińska (APS) - Czytelnictwo osób niewidomych – Dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij (UKSW) - Rehabilitacyjny i inkluzyjny wymiar życia rodzinnego i macierzyństwa kobiet z niepełnosprawnością wzroku – Dr Magdalena Wałachowska
3. Sala C: Wsparcie dla innowacji w dziedzinie niwelowania skutków niepełnosprawności wzroku - Najnowsze trendy w technologiach dostępowych – Tobias Winnes (Vispero) - Nowoczesna rehabilitacja niewidomych w Izraelu – Nati Bialistok-Cohen (Center for the Blind in Israel) - Słuchać i dotykać zamiast patrzeć – Adam Kalbarczyk (Altix Sp. z o.o.) - Audyty dostępności: metodologia i praktyka – Henryk Rzepka (Altix Sp. z o.o.) - Nowoczesne muzeum otwarte dla wszystkich – Marek Sobczak (Altix Sp. z o.o.)
4. Sala D: Współczesne wymogi dotyczące instytucji i organizacji społecznych - Misja International Mobility Conference – dr Nurit Neustadt-Noy (Consultation and Rehabilitation Services for Blind and Visually Impaired Persons) - Idea bycia razem – prace Zespołu Parlamentarnego ds. Osób z Niepełnosprawnościami Narządu Wzroku – Małgorzata Wypych (Poseł RP) - Samorząd na rzecz osób niepełnosprawnych - Artur Pozorek (Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej)

- Europejski model włączania społecznego – Tomasz Krzyżański (Fundacja Challenge Europe) - Sytuacja organizacji społecznych w Polsce – Sylwester Peryt (Fundacja Szansa dla Niewidomych)
 
11.00 Przerwa cateringowa 11:00 – 15:00 Wystawy towarzyszące Konferencji (UKSW):  a. Wystawa poświęcona działalności instytucji i organizacji OPP  b. Wystawa „Świat dotyku i dźwięku”   14:00 Obiad 15:00 Przyjazd do CNK 12:00 – 19:00 Wystawy towarzyszące Konferencji (CNK): a. Wystawa nowoczesnych technologii  b. Wystawa „Świat dotyku i dźwięku”  15:00 – 17:00 Panele technologiczne (CNK)  - Information resulting in mobility and ability – Janusz Mirowski (Altix Sp. z o.o.) - Mówiące okulary OrCam MyEye2 - Irie Meltzer (OrCam) - Warszawa dostępna dla niewidomych i słabowidzących – Donata Kończyk (Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. dostępności) - Ustawa o dostępności – Jacek Zadrożny (Członek Rady Dostępności Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju) - Technologie druku wypukłej grafiki - Rebecka Boman (ViewPlus) - Komputery przyjazne również dla seniorów – Steve Bennet (Dolphin Computer Access ltd.) - Udźwiękowiona nawigacja wewnątrz obiektów – Adam Jesionkiewicz (Ifinity Beacons) 
 
18:00 Catering 20:00 Kolacja w hotelach
 
Dzień 3 – środa 23.10.2019 r. 7:45 Śniadanie w hotelach 9:00 Msza święta w intencji niewidomych, słabowidzących i ich bliskich, Kościół pw. Św. Krzyża, ul. Krakowskie Przedmieście 3 9:45 Manifestacja środowiska niewidomych, słabowidzących i ich bliskich ph.: „My nie widzimy nic, a Wy – czy widzicie nas?”, Plac przed Pałacem Prezydenckim, ul. Krakowskie Przedmieście 48/50 10:45 – 14:15 Panele i warsztaty (UKSW):

1. Sala A: Orientacja przestrzenna z wykorzystaniem technologii IT - Orientacja przestrzenna i samodzielne poruszanie się osób niewidomych i słabowidzących – Jacek Kwapisz  - Wykorzystanie echolokacji w nauczaniu orientacji osób z niepełnosprawnością wzroku – Dr Kamila Miler-Zdanowska (APS) - Udźwiękowiona nawigacja wewnątrz obiektów – Adam Jesionkiewicz (Ifinity Beacons) - Audyty dostępności: metodologia i praktyka – Henryk Rzepka (Altix Sp. z o.o.) - Inteligentny dom – Jan Gawlik (TONO Praca Sp. z o.o.)
2. Sala B: Rehabilitacja osób niewidomych i słabowidzących - Sytuacja osób z niepełnosprawnościami w izolacji penitencjarnej – Prorektor dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW - Rehabilitacja dorosłych osób niewidomych – Dr Marlena Kilian (UKSW) - Studenci z uszkodzeniem narządu wzroku na UKSW – Dr Agnieszka Regulska, pełnomocnik ds. studentów z niepełnosprawnością (UKSW)
3. Sala C: Dostęp do informacji – komputery, smartfony, Internet, media - Internet dostępny dla wszystkich – Adam Pietrasiewicz (Ministerstwo Cyfryzacji) - Audiodeskrypcja wydarzeń – Mariusz Trzeciakiewicz (Fundacja Katarynka) - Nowoczesna telewizja publiczna - Daria Złoto-Borowska (TVP)
4. Sala D: Dostępność obiektów użyteczności publicznej, transportu, turystyki, kultury i sztuki - Dźwiękowy obraz malowany przez niewidomych - prof. Tomasz Wendland i dr. hab. Julia Kurek (Akademia Sztuki w Szczecinie) - Zwiedzamy Świat. Doświadczenia z oglądu dotykowego modeli i makiet architektonicznych – dr Maciej Kłopotowski (Politechnika Białostocka) - Projektowanie uniwersalne – Kamil Kowalski (Fundacja Integracja) - Tyflografika w praktyce – Sławomir Seidler (Altix Sp. z o.o.)
 
12:00 Przerwa cateringowa  11:00 – 16:00 Wystawy towarzyszące Konferencji (UKSW): a. Wystawa„Świat dotyku i dźwięku”  b. Wystawa nowoczesnych technologii  c. Wystawa poświęcona działalności instytucji i organizacji OPP  14:00 – 17:00 Piknik integracyjny (Kampus UKSW):  a. Konkursy kulturalne i intelektualne b. Koncert integracyjny – występ znanego zespołu rockowego z udziałem naszych beneficjentów

c. Pokazy bezwzrokowych dyscyplin sportowych

Dodatkowe informacje