Informacja - Okręgowy Zjazd Delegatów

W dniu 15 listopada w Gdańsku odbył się Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Pomorskiego. Na Zjeździe delegaci dokonali podsumowania minionej kadencji oraz wybrali nowe władze związku.

W związku z przejściem na emeryturę długoletniej Prezes Zarząd Okręgu Pani Ewy Redzimskiej Zjazd na jej miejsce w głosowaniu tajnym wybrał Pana Wojciecha Kilkowskiego. Wybrano też trzech nowych v-ce prezesów Zarządu Okręgu w osobach Pani Hanny Mazur, Darii Zając oraz Jacka Stargeckiego. Sekretarzem wybrano ponownie Panią Krystynę Dzióbek, a Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej ponownie została Pani Maria Wal-Piłasiewicz.

Po części oficjalnej nastąpił obiad, a wieczorem bawiliśmy się na zabawie tanecznej zorganizowanej przez Okręg Pomorski PZN w Gdańsku dla wszystkich chętnych członków naszej organizacji.

Dodatkowe informacje