Dziękujemy za 1 %

Wszystkim darczyńcom,
którzy przekazali 1% z podatku dochodowego
na działalność statutową naszego koła
serdecznie dziękujemy
w imieniu naszych członków, ludzi niewidomych i niedowidzących.

Zarząd Koła Powiatowego PZN
w Kościerzynie

Praca dodatkowa

UWAGA !

Istnieje możliwość dorobienia do renty socjalnej czy inwalidzkiej.
Szczegóły w siedzibie koła lub pod numerem tel.724 888 836.

Dni organizacji pozarządowych

W dniu 20.05.2015r. w kościerskim ZUS odbyły się dni otwartych dni, na których organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu prezentowały swój program, nie zabrakło wśród nich także naszego koła.

Praca

Członkowie koła pragnący sobie dorobić do renty czy emerytury , proszę o  kontakt pod nr. tel. 724 888 836 lub osobiście w biurze naszego koła.

Praca przy komputerze w domu. Warunki :

  • posiadanie komputera z dostępem do Internet
  • orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym
  • symbol niepełnosprawności O1-U , O2-P ,O4-O, O6-E (jeden symbol wystarczy).

 

Zarząd Koła w Kościerzynie

 W dniu 17 kwietnia br. odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Koła Powiatowego PZN w Kościerzynie na którym ukonstytuował się skład Zarządu i wygląda on w sposób następujący :

Leszek Medykowski - Prezes Zarządu Koła

 Anna Grulkowska - V-ce Prezes Zarządu Koła

 Zbigniew Piwnicki - V-ce Prezes Zarządu Koła

 Danuta Kamińska - Sekretarz Koła

Kazimierz Szulfer - Skarbnik Koła

 

Dodatkowe informacje