Zarząd Koła PZN w Kościerzynie 2019

W dniu 26.04.2019r. na swoim pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych w Kościerzynie.
Skład Zarządu wygląda następująco:
Leszek Medykowski - Prezes Zarządu
Jacek Stargecki - V-ce Prezes Zarządu
Kazimierz Szulfer - Skarbnik
Danuta Kamińska - Sekretarz

Wycieczka z procesją Bożego Ciała

Zarząd Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Kościerzynie organizuje jednodniową wycieczkę połączoną z procesją Bożego Ciała do miejscowości Piaśnica koło Wejherowa w dniu 20 czerwca br. tj. w święto Bożego Ciała.
Piaśnica to miejsce kaźni Polaków podczas II wojny światowej.
Koszt wycieczki wraz z ubezpieczeniem 25 zł od osoby.
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Życzenia Wielkanocne 2019 Kościerzyna

Moc odrzuciła grobowe  kamienie; zmartwychwstał Jezus i my razem z Nim - Alleluja

Powiedzmy sobie; jest dobrze, jesteśmy razem, Bóg-Człowiek zmartwychwstał. Trwa wspaniała Wielkanocna Chwila zadumy nad cudem powstania z grobu.
Jezus zrobił to dla nas – nie zawiedźmy go. Wybaczajmy sobie słabości, doceniając swoje talenty, wiedzę i pracę nad sobą. A to, że się różnimy, to właśnie nas wzbogaca i wzmacnia. Przecież wszyscy potrafimy jednakowo cieszyć się kolorami żonkili i młodej trawy, naszymi rodzinami, całą ziemią i nieogarnionym kosmosem.
Wyrozumiali, życzliwi, radośni złóżmy sobie życzenia: zdrowia, codziennego zrozumienia, miłości …

Życzy Zarząd i Pracownicy
Okręgu Pomorskiego Polskiego Związku Niewidomych
oraz Zarząd Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Kościerzynie

Zwyczajne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze KP PZN w Kościerzynie

Dnia 15 kwietnia 2019 r. odbyło się Zwyczajne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Kościerzynie.
Na zebraniu dokonano podsumowania i rozliczenia minionej czteroletniej kadencji.
Wybrano nowy Zarząd Koła. Prezesem koła na następne 4 lata jednogłośnie wybrano ponownie Leszka Medykowskiego.
Dokonano też zmian w składzie Zarządu Koła.
Do zarządu koła weszli:
Danuta Kamińska
Kazimierz Szulfer
Jacek Stargecki
Delegatem na zjazd Okręgowy Delegatów wybrano Leszka Medykowskiego.

Łatwiejsze planowanie podróży dla osób z niepełnosprawnościami

PKP Intercity rozszerza dostęp do swoich usług dla osób z niepełnosprawnościami. W tym zakresie szkoli pracowników drużyn konduktorskich, inwestuje w nowoczesny tabor, jak również wprowadza ułatwienia w organizacji przejazdu. Od 29 marca br. przewoźnik uruchomił specjalny numer infolinii.

Dodatkowy numer telefonu: 42 205 45 31 przeznaczony jest tylko i wyłącznie dla osób z niepełnosprawnościami i o ograniczonej sprawności ruchowej. Niepełnosprawni podróżni mogą zgłosić w ten sposób przejazd, wypełnić z pomocą konsultanta formularz zgłoszeniowy, a także otrzymać kompleksową informację. Mogą też uzyskać pomoc, gdyby wystąpiły jakiekolwiek utrudnienia w trakcie podróży. Koszt połączenia jest zgodny z taryfą operatora.

Szczegółowe informacje oraz porady dotyczące organizacji przejazdu osób z niepełnosprawnością dostępne są na stronie PKP Intercity: https://www.intercity.pl/pl/site/dla-pasazera/informacje-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia-i-osob-o-ograniczonej-sprawnosci-ruchowej/. W specjalnej zakładce można znaleźć wskazówki ułatwiające zaplanowanie podróży, w tym informacje na temat ustawowych ulg. Dostępna jest także wyszukiwarka połączeń, w której jednym z kryteriów jest dostępność wagonu z platformą/windą dla osób poruszających się na wózkach. Informacje na temat dostosowania wybranego składu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami można uzyskać również w kasie biletowej lub Centrum Obsługi Klienta

Jak zaplanować podróż?

PKP Intercity rekomenduje korzystanie z pociągów posiadających stosowne udogodnienia i oferuje pomoc pracowników PKP Intercity. O potrzebie jej otrzymania należy poinformować przewoźnika na co najmniej 48 godzin przed rozpoczęciem podróży. Można to zrobić za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej PKP Intercity, w Centrach Obsługi Klienta lub telefonicznie, korzystając z dedykowanej infolinii: 42 205 45 31.

Pracownicy PKP Intercity pomogą znaleźć połączenie obsługiwane przez pociąg posiadający udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej sprawności ruchowej, przy wsiadaniu do pociągu i wysiadaniu, a także wnoszeniu lub wynoszeniu bagażu o wadze do 20 kg. Dla osób poruszających się na wózkach uruchomiona zostanie winda lub rozłożona platforma. W trakcie przejazdu do dyspozycji pasażerów pozostaje obsługa pociągu, która udzieli wszelkich informacji dotyczących połączenia, udogodnień w składzie oraz zasad bezpieczeństwa. PKP Intercity służy także pomocą w przesiadce do komunikacji zastępczej przy planowanej lub awaryjnej zmianie organizacji ruchu pociągów.

Inwestycje w nowoczesny tabor i szkolenia pracowników

Osoby z niepełnosprawnościami coraz częściej korzystają z usług PKP Intercity. W 2018 r. pociąg wybrało prawie 65 tys. pasażerów z tej grupy, co stanowi wzrost o 60% w porównaniu do 2017 r. Pociągi są także coraz lepiej przystosowane do potrzeb tej grupy pasażerów. Dzięki realizowanym inwestycjom po 2023 r. dostosowane będą wszystkie składy.

Jedną z inwestycji jest zakup 60 wagonów COMBO od PESA Bydgoszcz. To wielofunkcyjne wagony o podwyższonym standardzie, wyposażone w specjalną przestrzeń dla osób z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się na wózku, a także miejsca przewidziane dla ich opiekunów. Wagony posiadać będą automatyczne drzwi przedziałowe i bezprogowe podłogi ułatwiające poruszanie się. Stosowane w nich będą oznaczenia Braille’a, które ułatwią przemieszczanie się osobom z dysfunkcją wzroku. Ponadto PKP Intercity planuje również zakup 12 nowoczesnych składów EZT przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

PKP Intercity prowadzi także specjalistyczne szkolenia dla swojego personelu, realizowane we współpracy z Fundacją Integracja. Obejmują one prezentację filmów, dyskusje oraz symulacje na temat rodzajów niepełnosprawności oraz trudności napotykanych w trakcie podróży. To także nauka komunikowania się z osobami o szczególnych potrzebach i savoir-vivre. Już ponad 1700 pracowników drużyn konduktorskich PKP Intercity ukończyło specjalistyczne szkolenia.

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy. Każdego dnia uruchamia ponad 380 pociągów oraz realizuje największy w historii Spółki program inwestycyjny w tabor i zaplecza techniczne. W ramach strategii taborowej „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji” Spółka wyda ok 7 mld zł na wyższy komfort pasażerów. Kupi i zmodernizuje wagony, lokomotywy, składy zespolone oraz przebuduje stacje postojowe. Po zakończeniu programu pociągi PKP Intercity będą zestawione w blisko 80 proc. z nowego lub zmodernizowanego taboru.

Źródło: PKP Intercity

Dodatkowe informacje