Walne Zebranie Lębork

Na Walnym Zebraniu Polskiego Związku Niewidomych Koła Powiatowego w Lęborku, które odbyło się 15 czerwca b.r., został wybrany Prezes Koła oraz Zarząd. Obecny skład:
Prezes KP PZN w Lęborku - Daria Zając
Zastępca - Joanna Korcz
Sekretarz - Krystyna Kosmala
Członkowie zarządu - Teresa Kurek, Bronisław Kowalewski
 
                                        z poważaniem Prezes KP PZN w Lęborku Daria Zając

Plan pracy Koła w Lęborku na rok 2016

 I.    Uwaga! Od 15 marca b.r. zmiana godzin pracy biura: Wtorki 10.00-14.00, środy 12.00- 17.00; telefon: 724888837

II.    Plan spotkań/szkoleń/wyjazdów

 • 1 marca godz.14.00 - spotkanie integracyjne dla członków Koła PZN w Lęborku, sala 108, Krzywoustego 1, Lębork
 • 8 marca godz. 14.30 – spotkanie „koszykowe” z okazji Dnia Kobiet w sali 108, ul. Krzywoustego 1, Lębork. Podczas spotkania odbędą się także zapisy na wyjazd do teatru
 • 5 kwietnia godz. 14.00 – spotkanie integracyjne dla członków Koła PZN w Lęborku, sala 108, Krzywoustego 1, Lębork
 • 16 kwietnia –  wyjazd do Teatru Nowego w Słupsku  
 • maj – szkolenie - orientacja przestrzenna i czynności dnia codziennego (termin do ustalenia)
 • 7 czerwca godz. 14.00 - spotkanie integracyjne dla członków Koła PZN w Lęborku, sala 108, Krzywoustego 1, Lębork
 • 17-19 czerwca wyjazd do Chmielna – zorganizowanie aktywnego wypoczynku z uwzględnieniem podstaw orientacji przestrzennej i czynności dnia codziennego 
 • 6 września godz. 14.30 – ognisko integracyjne członków KP PZN w Lęborku
 • 4 października, godz. 14.00- spotkanie integracyjne dla członków Koła PZN w Lęborku, sala 108, Krzywoustego 1, Lębork
 • 11 października, godz. 14.00- obchody dnia Białej Laski powiązane z pokazem sprzętu elektronicznego i ułatwiającego funkcjonowanie osobom z dysfunkcją wzroku, sala 108, Krzywoustego 1, Lębork 
 • listopad – wyjazd wypoczynkowy (2 doby) do Torunia, dotowany  1% OPP, data do ustalenia
 • 6 grudnia godz. 14.00 – spotkanie wigilijno - opłatkowe, sala 108, Krzywoustego 1, Lębork

 

Osoby zainteresowane szczegółami prosimy o kontakt z biurem. Plan jest ramowy, może ulec zmianie.

Plan pracy na rok 2014

HARMONOGRAM 2014 r. realizacji zadania publicznego Warsztaty: rewalidacja osób niewidomych*:

Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego z terminami:

1.    prelekcja wykluczanie społeczne w kontekście praw i przywilejów:

 • 18.03, godz. 15.00

2.    spotkania z psychologiem

 • 24.04, godz. 14.00
 • 29.05, godz. 14.00
 • 26.06, godz. 14.00
 • 25.09, godz. 14.00
 • 30.10, godz. 14.00

3.    orientacja przestrzenna   

 • 29.05, godz. 14.00,
 • 07.06, w Rowach

4.    zajęcia relaksacyjne i wyjazd do Rowów   

 • 6-8.06

5.    usprawnianie widzenia   

 • 04.09, godz. 14.00
 • 09.09, godz. 14.00

6.    podsumowanie warsztatów   

 • 30.10, godz. 14.00

Poza warsztatami planowane są:

 • 11.10, Dzień Białej Laski – wyjazd integracyjny całodniowy**
 • 06.12, spotkanie opłatkowe wyjazd integracyjny całodniowy**
 • wyjazd do teatru – termin zależy od repertuaru

Spotkania rewalidacyjne (rehabilitacyjne) są bezpłatne, wyjazdy łączą się z niewielkimi kosztami, ustalanymi przez zarząd KP PZN w Lęborku.

*w pierwszej kolejności działania dotyczą osób, które zgłosiły swoje potrzeby w ankietach, pozostałe osoby mogą korzystać w przypadku wolnych miejsc; o ewentualnych zmianach terminów informujemy sms-em; wszystkie spotkania biuro PZN Lębork

**w przypadku braku dotacji z PFRON, spotkania będą organizowane we własnym zakresie, bez wyjazdu.

Dodatkowe informacje