Wybory 2019 rok w Malborku

Dnia 30 maja 2019 roku odbyło się Walne Zebranie Koła Polskiego Związku Niewidomych w Malborku na którym wybrano Prezesa oraz nowy Zarząd Koła Powiatowego PZN.
Walne zebranie zaszczycili swoją obecnością: Ewa Radzimska, Prezes Zarządu Okręgu Pomorskiego PZN, Krystyna Dzióbek – Dyrektor biura Okręgu Pomorskiego PZN, Maria Wal-Piłasiewicz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZN.
W zebraniu uczestniczyło 41 osób uprawnionych do głosowania, którzy jednomyślnie wybrali Kazimierę Pliszkę na kolejną kadencję, powierzając jej funkcje prezesa malborskiego koła PZN. W skład nowego zarządu weszli: Marianna Barwińska, Jolanta Bober, Marek Sadowski, Halina Wiśniewska, Danuta Żądłowska.
Zebranie prowadziła prezes koła Kazimiera Pliszke. Sekretarzem oraz protokolantem była Helena Biskup, która przedstawiła zebranym sprawozdanie z działalności koła PZN w Malborku za okres 28 maja 2015 do 30 maja 2019 r. Ustępujący zarząd otrzymał absolutorium. Zostały podjęte uchwały i przyjęto wnioski do pracy na następną kadencję.

Dodatkowe informacje