Sprawozdanie z realizacji zadania "Obchody Dnia Białej Laski 2021" – 30.09.2021

30 września 2021 roku – w tym dniu niewidomi i niedowidzący członkowie Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Kartuzach obchodzili "Dzień Białej Laski". Zarząd koła zorganizował uroczyste spotkanie w Gościńcu Kaszubskim poprzedzone mszą świętą w kościele pod wezwaniem św. Kazimierza w Kartuzach. Piękny słoneczny dzień zgromadził niemal wszystkich członków naszego koła oraz zaproszonych gości. W sumie w spotkaniu uczestniczyły 74 osoby. O godzinie 11:15 prezes koła serdecznie powitała przybyłych członków oraz zaproszonych gości.

Na spotkanie przybyli Starosta Kartuski pan Bogdan Łapa, Burmistrz Urzędu Miejskiego w Kartuzach pan Mieczysław Grzegorz Gołuński, przedstawicielka Gminy Sierakowice pani Marzena Korzeniewska, Kierownik Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym PCPR w Kartuzach pan Mariusz Garski oraz Prezes Okręgu Pomorskiego Polskiego Związku Niewidomych w Gdańsku pani Krystyna Dzióbek. Następnie bardzo miły moment tak doniosłej imprezy - odczytanie serdecznych podziękowań oraz życzeń. Doniosłym i zarazem radosnym akcentem było uhonorowanie naszych włodarzy odznaką Przyjaciel Niewidomego. Obaj panowie od razu przypięli odznakę i z nie ukrywaną dumą prezentowali zasłużenie otrzymany tytuł. Panowie Starosta Kartuski i Burmistrz Kartuz to ludzie na których można zawsze liczyć zwłaszcza w tych gorszych momentach.

Część oficjalna za nami i zgodnie z harmonogramem spotkania nadszedł czas podsumowania dwuletniej działalności koła. Zwłaszcza ostatni rok nie był dla nas łaskawy, gdzie z powodu pandemii wiele zaplanowanych działań musieliśmy odwołać lub przenieść w inny termin. Podkreślić jednak należy fakt, że w miarę możliwości życie koła trwało i przetrwało w całkiem dobrej kondycji. Pani prezes po krótce przedstawiła nowe ambitne plany na przyszły rok.

Dzięki zaangażowaniu całego zarządu koła sama uroczystość otrzymała znakomitą, a przede wszystkim ciekawą oprawę. Piękna sala, dekoracje kwiatowe, uroczysty obiad oraz doskonała oprawa muzyczna w wykonaniu Kaszubskiej Kapeli „BAS” z Sierakowic były dopełnieniem starannych przygotowań. Nie brakowało też okazji do szczerej dyskusji.

Przy kawce i pysznym cieście mogliśmy powspominać co było oraz snuć plany na najbliższą przyszłość. Ciekawe spotkania integracyjne oraz  działalność rehabilitacyjna to niezmiennie nasze priorytetowe cele. Cały zarząd daje przykład sensownej i potrzebnej pracy tworzącej nasze wspólne dobro.

Wszyscy  członkowie Kartuskiego koła serdecznie dziękują wielu cudownym ludziom za finansowe i rzeczowe wsparcie naszej działalności.

Pragniemy serdecznie podziękować instytucją oraz osobom prywatnym dzięki którym nasze spotkanie mogło się odbyć.

Kłaniamy się nisko Urzędowi Miejskiemu w Kartuzach, Gminie Chmielno oraz Bankowi Spółdzielczemu w Sierakowicach.  Znaczące dofinansowanie realizacji zadania publicznego otrzymaliśmy od PFRON poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach.

Obchody święta Białej Laski 2021 w rytmach kaszubskich melodii powoli dobiegły końca i wszyscy uczestnicy w pogodnej atmosferze mogli powiedzieć – do zobaczenia za rok w tym samym miejscu.

Dodatkowe informacje