Spotkanie opłatkowe 2021 w Kościerzynie

W dniu 22 listopada bm. odbyło się spotkanie opłatkowe PZN w Kościerzynie .

Ze względu na sytuację epidemiologiczną spotkaliśmy się tylko we własnym gronie bez zapraszania gości , a kto z członków koła miał obawy przed spotkaniem w szerszym gronie prezenty świąteczne dostarczymy mu do domu.

Łamanie opłatkiem też odbyło się z zachowaniem pełnej sterylności. ( każdy z  obecnych otrzymał opłatek na talerzyk i po złożeniu życzeń wkładał sobie do ust. )

Minutą ciszy i modlitwą uczciliśmy naszych przyjaciół Panią Danutę Lucas i Władysława Sulewskiego.

Następnie w podniosłej , uroczystej atmosferze spożyliśmy wigilijną kolację i przy śpiewie kolęd odebraliśmy bogate upominki.

Podczas spożywania kawy i ciasta wysłuchaliśmy pogadanki pań prawniczek na temat praw ludzi niepełnosprawnych oraz prawa spadkowego.

Następnie udaliśmy się do domów.

DBL w Kościerzynie

Dnia 15 października 2021r.w ośrodku wypoczynkowym PSS "Społem" w Garczynie Koło Powiatowe Polskiego Związku Niewidomych w Kościerzynie obchodziło uroczystość Międzynarodowego Dnia Niewidomych, czyli Dzień Białej Laski.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele samorządu terytorialnego, przedstawiciele PCPR w Kościerzynie, "Przyjaciele Niewidomego", darczyńcy oraz inni zaproszeni goście z Panią Prezes Okręgu Zarządu Pomorskiego na czele, no i oczywiście członkowie koła wraz ze swoimi przewodnikami.

Podczas uroczystości Pani Prezes Krystyna Dzióbek wręczyła odznakę "Przyjaciela Niewidomego" Pani Magdalenie Kopeckiej za długoletnią społeczną pracę na rzecz Koła PZN w Kościerzynie.

Odznaczony też został brązową Honorową Odznaką Zasłużony Dla PZN kol. Jacek Stargecki za pracę na rzecz koła PZN w Kościerzynie jako v-ce prezes i udział społeczny w pracach zarządu okręgu jako v-prezes.

Złotą Honorową Odznaką Zasłużony Dla PZN otrzymał kol. Leszek Medykowski. Za długoletnią pracę jako v-ce prezes, a następnie prezes koła PZN w Kościerzynie oraz za współpracę z jednostkami samorządu na szczeblu gminy, miasta i powiatu działając na rzecz niewidomych i niedowidzących.

Następnie przy kawie i słodkościach wysłuchaliśmy z wielkim zaciekawieniem pogadanki na temat szkodliwości nadużywania alkoholu , zażywania narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych wygłoszonej przez Panią psycholog, specjalistkę od uzależnień Wiolettę Pozorską.

Po godz. 16-00 zakończyliśmy i udaliśmy się autobusem do Kościerzyny.

70-lecie PZN Okręgu Pomorskiego

W dniu 24 września we Wdzydzach Kiszewskich w pensjonatach Helena, Danuta Gabriela odbyła się uroczysta kolacja z okazji 70 - lecia powstania Polskiego Związku Niewidomych Okręg Pomorski w Gdańsku połączona z zabawą taneczną oraz noclegiem i śniadaniem.

Całość była wspaniale zorganizowana i to zasługa Zarządu Okręgu PZN w Gdańsku, który to był organizatorem całej imprezy i tą drogą chcemy serdecznie podziękować.

Wigilia 2019 w Kościerzynie

Dnia 2 grudnia br. w Ośrodku Wypoczynkowym PSS "Społem" w Garczynie odbyło się spotkanie opłatkowe Powiatowego Koła Polskiego Związku Niewidomych w Kościerzynie.
Na spotkaniu byli obecni członkowie koła, członkowie podopieczni, przewodnicy, dzieci oraz zaproszeni goście. Wspólnie spożyliśmy uroczystą kolację wigilijną, przełamaliśmy się opłatkiem, złożyliśmy sobie życzenia i śpiewaliśmy kolędy. Potem podczas spożywania kawy i ciasta każdy otrzymał skromny upominek, a dzieci paczki ze słodyczami, a wszystko to dzięki sponsorom którym w tym miejscu serdecznie jeszcze raz dziękujemy.

P O D Z I Ę K O W A N I E - kliknij aby zobaczyć

Informacja - Okręgowy Zjazd Delegatów

W dniu 15 listopada w Gdańsku odbył się Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Pomorskiego. Na Zjeździe delegaci dokonali podsumowania minionej kadencji oraz wybrali nowe władze związku.

W związku z przejściem na emeryturę długoletniej Prezes Zarząd Okręgu Pani Ewy Redzimskiej Zjazd na jej miejsce w głosowaniu tajnym wybrał Pana Wojciecha Kilkowskiego. Wybrano też trzech nowych v-ce prezesów Zarządu Okręgu w osobach Pani Hanny Mazur, Darii Zając oraz Jacka Stargeckiego. Sekretarzem wybrano ponownie Panią Krystynę Dzióbek, a Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej ponownie została Pani Maria Wal-Piłasiewicz.

Po części oficjalnej nastąpił obiad, a wieczorem bawiliśmy się na zabawie tanecznej zorganizowanej przez Okręg Pomorski PZN w Gdańsku dla wszystkich chętnych członków naszej organizacji.

Dodatkowe informacje