Spotkanie opłatkowe 2021 w Kościerzynie

W dniu 22 listopada bm. odbyło się spotkanie opłatkowe PZN w Kościerzynie .

Ze względu na sytuację epidemiologiczną spotkaliśmy się tylko we własnym gronie bez zapraszania gości , a kto z członków koła miał obawy przed spotkaniem w szerszym gronie prezenty świąteczne dostarczymy mu do domu.

Łamanie opłatkiem też odbyło się z zachowaniem pełnej sterylności. ( każdy z  obecnych otrzymał opłatek na talerzyk i po złożeniu życzeń wkładał sobie do ust. )

Minutą ciszy i modlitwą uczciliśmy naszych przyjaciół Panią Danutę Lucas i Władysława Sulewskiego.

Następnie w podniosłej , uroczystej atmosferze spożyliśmy wigilijną kolację i przy śpiewie kolęd odebraliśmy bogate upominki.

Podczas spożywania kawy i ciasta wysłuchaliśmy pogadanki pań prawniczek na temat praw ludzi niepełnosprawnych oraz prawa spadkowego.

Następnie udaliśmy się do domów.

Dodatkowe informacje