DZIĘKUJEMY ZA TWÓJ 1%

Szanowni Państwo 

Zarząd Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Starogardzie Gdańskim serdecznie dziękuje Wszystkim Podatnikom za przekazanie 1% podatku za  rok 2020 na rzecz osób z dysfunkcją narządu wzroku.

Otrzymane fundusze pomogą członkom starogardzkiego Koła PZN zaspokoić potrzeby w zakresie aktywności i rehabilitacji społecznej.

Nasze działania o charakterze kulturalno-turystycznym motywują osoby z niepełnosprawnością do integracji oraz pokonywania barier.

Mamy nadzieję, że będziemy mogli liczyć na Państwa pamięć w kolejnych latach.

ŻYCZYMY WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI W NADCHODZĄCYM NOWYM ROKU.

Dodatkowe informacje